woensdag 30 december 2015

Wat vertel jij jezelf? Wat je denkt ben je zelf..


Wat je jezelf vertelt maakt wat je gelooft. Ons denken houdt ons voortdurend voor de gek. Als je eenmaal een bepaalde overtuiging hebt over een onderwerp dan is het moeilijk om dan nog objectief te blijven. Ons denken heeft namelijk de neiging om alles wat de overtuiging bevestigt, gelijk tot waarheid aan te nemen en alles wat de overtuiging niet ondersteunt, weg te filteren als niet waar of niet kloppend. We houden niet van cognitieve dissonantie zoals dat heet. Het moet wel kloppen in onze beleving.

De Waarheid
Dit heeft grote gevolgen voor onze manier van leven. Hoe we in het leven staan. Wat we denken, voelen en doen. Hoe meer we iets zeker weten, hoe minder we open staan voor andere denkbeelden, nieuwe ideeën of andere overtuigingen. Veel mensen denken daarom dat er maar een waarheid bestaat en dat is DE waarheid maar eigenlijk bedoelen ze daarmee HUN waarheid. Dit zie je vooral in conflicten. Alles wat er aan tegenwerpingen wordt ingebracht, wordt gelijk gesorteerd op waar of niet waar aan de eigen overtuiging. Er is meestal sprake van weinig kritisch denken.

Flexibel denken

Mensen die dingen niet zeker weten, die twijfelen of die vragen stellen bij beweringen zijn daarom vaak de mensen die genuanceerder naar iets kijken. Die andere opties en mogelijkheden open houden. Zij zijn flexibeler in hun denken en durven gerust te zeggen dat ze iets niet weten of niet kunnen verklaren. Ze weten dat er meerdere waarheden naast elkaar kunnen bestaan of enkel als waarheid kunnen worden aangenomen als er aan bepaalde factoren is voldaan. Er is immers niet een waarheid maar vele waarheden, vele opties, vele waarschijnlijkheden en alles grijpt op elkaar in, zeker als het over de psyche gaat.

Resultaat denken
Zo heeft iemand met een slechte jeugd niet noodzakelijkerwijs altijd een depressie. Er is wel een verband tussen een slechte jeugd en een toename in depressie maar het is niet altijd hetzelfde. Evenmin is het zo dat tablet A. altijd werkt bij klacht B. Daar zijn meer factoren van belang die leiden tot een bepaald resultaat of waarheid. En dan heb je nog zoiets als wat je denkt is waar. Het placebo effect genaamd in wetenschappelijke kringen. Interessant fenomeen.

Ziek of Gezond denken
Er zijn cliënten die jarenlang afhankelijk zijn van psycho medicatie of andere vormen van medicatie en die in staat blijken om dit in korte tijd definitief af te bouwen als blijkt dat ze er niet meer in geloven dat ze helpen. Als hun overtuiging verandert van "dit helpt mij beter te worden" naar "dit maakt mij ziek of houdt mij ziek" dan blijkt dat ze ook prompt zonder kunnen. Nou zal dit zeker niet altijd voor iedereen zo gelden maar er zijn mensen die eenmaal dat ze door hebben dat ze eigenlijk niet echt ziek of gek zijn, maar slechts enkel een tijdelijk probleem hebben zoals angst of stress, ook niet meer aan de antidepressiva of angstremmers hoeven. Dat het prima op te lossen is met een aantal gesprekken bij een goede coach of counselor.

Denk jij ook dat je psychisch gezond mens bent met een tijdelijk psychisch probleem? Of ben je echt een patiënt die naar de psycholoog of psychiater moet?

Geen opmerkingen: