donderdag 24 december 2015

Je hebt een keuze in hoe je wilt zijn

Moeilijke dingen maken we allemaal mee. Er is werkelijk niemand die een makkelijk leven heeft. We krijgen vroeg of laat te maken met ziekte, psychische kwetsbaarheid, problemen in de vorm van schulden, liefdesverdriet, overlijden van een ouder of andere dierbare, verlies van werk of ruzie, scheiding of gedwongen verhuizing.

Hoe ga je er mee om?
Het is de vraag hoe je ergens mee om gaat als je iets moeilijks mee maakt. Hoe reageer jij? Wat doe je er mee? Welke patronen komen in jouw leven telkens weer terug? En hoe heeft het jou gevormd tot wie je nu bent?

Hard of zacht
Sommige mensen worden hard, angstig of verbitterd. Ze verzuren door hetgeen ze hebben meegemaakt. Ze zien de wereld steeds negatiever en kunnen daardoor afwerend, vermijdend of boos reageren zodra er iets is wat ze doet denken aan iets wat ze eerder hebben meegemaakt. Ze kunnen cynisch of sarcastisch worden en hebben doorgaans weinig empathie voor zwakheid en  kwetsbaarheid bij zichzelf en soms ook niet voor anderen die het moeilijk hebben.  Ze denken vaak dat het toch "nooit lukt" of bij hen "niet kan". Ze zitten vast in hun denken.

Andere mensen verwerken wat ze mee maken. Ze kijken naar hun eigen rol in het geheel en wat ze er van kunnen leren. Ze voelen zich niet het slachtoffer of de speelbal van hun situatie of weten zich uit deze gevoelens te bevrijden. Ze blijven krachtig overeind staan en hebben doorzettingsvermogen.  Ze zoeken en vragen hulp als ze er niet uit komen en zijn dankbaar als het ze gelukt is om er op een goede manier mee om te gaan. Ze zijn zachter ingesteld en houden een positief wereldbeeld en ervaren dat ze er zelf invloed op hebben.

Denken is een keuze
Toch ligt het allemaal besloten in de manier waarop je terugkijkt op nare gebeurtenissen. Hoe je ze interpreteert, welke lading je er aan geeft en of je liever vasthoudt aan boosheid, onrecht en wrok.. of bereid bent om je denkbeelden er over te veranderen in meer helpende denkbeelden. Je bent immers niet je gedachten, je hebt gedachten. En die kan je ook ter discussie stellen of veranderen. 

Geen opmerkingen: