zaterdag 31 oktober 2015

Wiens dromen maak jij waar?

Je dromen waarmaken... vaak zitten we hier vol van. Vooral als we nog jong zijn en allerlei plannen hebben voor onze toekomst. Als we wensen en verlangen naar een eigen leven waarin we zelf mogen bepalen wat we doen, hoe we dat doen en wanneer we dat doen.

Waar loop jij warm voor?
Dromen waarmaken.. dan moet je wel een droom hebben. Iets waar je hart sneller van gaat kloppen. Iets waar je voor wilt gaan, waar je enthousiast van wordt, waar je graag je tijd en energie in wilt steken om er iets moois van te maken.

Een beeld hebben
Welke dromen heb jij? Wat zou je graag waar willen maken? Om deze te vragen te beantwoorden moet je al wel een bepaald beeld hebben. Een idee, een grove schets van waar je naar toe wilt in je leven. Lang niet iedereen heeft dat. Soms ben je daar nog niet aan toe omdat er andere dingen spelen in je leven. Dingen die je eerst moet oplossen of uitwerken voordat je aan het hoofdstuk "Dromen" toekomt.

Overleven of leven?
Ben je al toe gekomen aan je dromen? Heb je al een droom die je graag zou zien uitkomen. Dan heb ik het niet over 1 miljoen winnen in een loterij ofzo maar een echte droom. Met een miljoen kan je nog niet zoveel immers.. harde cash op de bank is weinig meer dan een cijfer uitgedrukt in euro's. Het gaat er om wat je er mee wil doen! Geld is enkel een middel, geen doel op zich. Het is alleen vervelend als je er structureel te weinig van hebt. Dan wordt het leven lastig en ga je overleven.

Werken aan je droom
Als je een droom wilt waarmaken dan is daar een plan voor nodig. Er is niet alleen een "wat" vraag als in Wat wil ik graag bereiken? maar ook een "hoe" vraag als in Hoe ga ik het doen? Hoe ga ik er komen? Als je daar niet over nadenkt dan is de kans klein dat je ooit je bestemming gaat bereiken. Dan komt het er op neer dat je waarschijnlijk niet je eigen droom meer waarmaakt maar continu verstrikt raakt in het leven van alledag, mee drijft met de stroming van het leven of doorgaat met overleven of je leeft in de droom van iemand anders.

Maak een keuze
Dromen vraagt uiteindelijk om actie. Om het maken van keuzes. Het onderzoeken van mogelijkheden en nog een heleboel meer dingen om je droom daadwerkelijk te verwezenlijken. En soms kan je daar best wat hulp in gebruiken. Dan vraag je anderen om je te helpen of vraagt coaching zodat er structureel gewerkt kan worden in het verwezenlijken van jouw droom!


Geen opmerkingen: