woensdag 2 september 2015

Wat het leven ook doet, maak het beste van de situatie

Een oude ezel was in een put gevallen en die put was voor de ezel te diep om er uit te komen. De ezel balkte hard om hulp waarna de boer aangelopen kwam. Hij bekeek de situatie en probeerde de ezel er uit te halen maar dat lukte niet. Toen haalde hij de buren er bij en samen probeerden ze de ezel te pakken te krijgen maar de put was te diep en de ezel werd steeds wanhopiger.

De boer zei tegen de buren: "het gaat ons niet lukken om die ezel er uit te krijgen.. laat 'm maar zitten en dan gooien we de put wel dicht om verdere ongelukken te voorkomen. Het is toch al een oude ezel en daar doen we niets meer aan". En zo gezegd zo gedaan. Ze pakten allemaal een schop en gooiden zand in de diepe put.

De ezel voelde het zand op zijn rug vallen en werd nog wanhopiger en banger. Hij was bang dat hij onder het gewicht zou bezwijken en levend begraven werd. Hij schudde het zand van zijn rug en bemerkte toen dat als hij dat deed de put steeds een beetje minder diep werd. De mensen bleven rustig zand naar beneden gooien en de ezel schudde het zand van zich af en trappelde met zijn hoefjes het plat op de bodem onder hem.

Na enige tijd werd de put zo ondiep dat de ezel bevrijd kon worden en weer opgelucht en vrolijk rond kon huppelen...

Dit verhaal leert ons dat ook al is de put nog zo diep en ook al lijkt het alsof iedereen tegen ons is.. we een keuze hebben hoe we er mee om gaan. Je kan machteloos toekijken hoe je bedolven wordt door het leven en de moeilijkheden die het ons brengt of je kan al schuddend en trappelend bezig blijven om voor jezelf een betere situatie te creëren. Soms lukt dat niet alleen.. vraag dan hulp via counseling dan help ik je bij het afschudden van de moeilijkheden en kijken we samen hoe we die put steeds ondieper kunnen maken! Neem vandaag nog contact op.

Geen opmerkingen: