woensdag 16 september 2015

Verbinding, Veiligheid en Vertrouwen, 3 sleutels tot succesvolle hulpverlening

De afgelopen week heb ik een korte training voor buurtbemiddeling gevolgd. Ondanks dat ik als mediator prima ben opgeleid, vind ik het altijd weer leuk om iets nieuws bij te leren.

Bemiddelen
Het bemiddelingsproces is veel korter, meer sturend en bondiger dan een mediation. Er is doorgaans slechts een gezamenlijk gesprek en daarin wordt heel kort ingegaan op het conflict en wat er onder ligt en daarna ga je al snel samen oplossingsgericht denken en afspraken maken. That's it. Ook hier kwamen de 3 V's (nee niet de 3 J's) terug.

De drie V's
Of je nou mediation, counseling, coaching of bemiddeling doet, de drie V's zijn belangrijk om überhaupt te kunnen beginnen. Als ze er niet zijn, dan wordt het lastig. Als hulpverlener (of moet ik zeggen dienstverlener?) is het van belang dat er eerst Verbinding gelegd wordt. Daar dien je voor te zorgen. Verbinding in de zin van, we zijn met elkaar in gesprek, we horen en luisteren naar elkaar en we willen ook met elkaar praten. We hebben een connectie. We spreken dezelfde taal en we weten wat we van elkaar mogen verwachte.

Intake
Vandaar dat ik altijd een kennismakingsgesprek heb, om die verbinding te kunnen maken. Met wie ga ik in gesprek? Wat kan ik voor hen betekenen? Willen ze met me praten? Wat willen ze van mij? Wat verwachten ze van de hulpverlening? Welke hulpvraag ligt er? Of is er nog geen hulpvraag en is er alleen een hoop emotie en onvrede? Degene die komt kan dan ook even kijken of ik degene ben waarmee hij of zij de verbinding voelt.

Veiligheid
Het is voor mij heel belangrijk dat iemand zich veilig voelt om iets met mij te delen. Ik zal een stukje veiligheid moeten bieden zodat iemand het aan durft om te komen praten. Om te vertellen wat ze dwars zit en wat er aan de hand is. Als iemand zich niet veilig voelt dan gaat hij of zij ook niets zeggen of zal niet werkelijk vertellen waar het over gaat. Je kan dan belangrijk dingen missen die zouden kunnen helpen in het oplossen van de problemen. Veiligheid bied ik door goed te luisteren, terug te geven wat ik heb gehoord, te checken, iemand begrip te geven en empathie maar ook door iemand te accepteren zoals deze persoon is, zonder te veroordelen.

Vertrouwen
Dit komt pas als er een verbinding is en er veiligheid wordt geboden. Vertrouwen in een goede afloop, vertrouwen in de kennis en kunde van mij als hulpverlener, vertrouwen dat het tussen ons blijft en niet naar buiten komt zonder dat die persoon dat wilt. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zegt een mooi spreekwoord. Het komt aarzelend en schuifelend tot stand en het kan heel snel verdwijnen als het geschonden wordt.

Goede hulpverlening
Deze drie V's zijn super belangrijk. Zonder deze voorwaarden, is er geen goede hulpverlening meer mogelijk. Het is volkomen zinloos om een gesprek aan te gaan om dingen op te willen lossen of te verbeteren als er geen verbinding is, geen veiligheid wordt geboden en geen vertrouwen is in de hulpverlening. Weggegooid geld, verspilde tijd en vergeefse moeite.


Geen opmerkingen: