donderdag 17 september 2015

Cliëntgerichte hulpverlening of therapie


Cliëntgericht werken in de geestelijke gezondheidszorg. Luisteren naar wat de cliënt wilt, nodig heeft, verlangt, wel en niet kan. Counseling is cliëntgericht werken.

Cliëntgericht werken is anders. Dat bied ik aan als therapeut. Ik geef de mogelijkheden aan, dat wat we kunnen doen. De cliënt bepaalt wat er aangepakt wordt en wanneer we dat doen, hoe lang en op welke manier. Dat kan online zijn, bij iemand thuis of elders op een neutrale locatie. Het kan per telefoon, via Skype of via email. Alles is mogelijk, net naar gelang iemand prettig vindt.

En daarna gaan we samen aan de slag. De cliënt bepaalt waar het over gaat en ik ondersteun het proces. De cliënt vertelt wat er speelt, ik luister en orden en inventariseer de probleemgebieden. We kijken naar wat er al wel en wat nog niet goed gaat. We zoeken naar openingen, naar mogelijkheden, naar verbeterpunten en een doelstelling om aan te werken. We zetten ons allebei in.

Van ik.. naar jij... naar wij... daar gaat het om bij cliëntgericht werken, bij counseling. Een mooie ervaring.

Geen opmerkingen: