zondag 16 augustus 2015

Counseling voor ouderen, een luisterend oor en hulp bij eenzaamheid

In onze maatschappij is er toenemende groep ouderen die hun eigen hulp en zorg willen regelen. Zij zijn vaak goed verzekerd en kunnen daarom breder kiezen welke hulp en zorg voor hen geschikt is en wat voor hen wel en niet vergoed wordt. Psychosociale counseling is zeer geschikt voor ouderen en senioren. Counseling wordt als prettig en helpend ervaren. De ontspanning die tijdens de gesprekken bereikt wordt, werkt vaak helend voor psychische en lichamelijke klachten door stressvermindering.

Wat houdt ouderen counseling in?
Ouderen krijgen vaak te maken met verlieservaringen. Hierdoor ontstaan gevoelens van eenzaamheid, depressie en verdriet. Partner of vrienden vallen weg en het sociale netwerk rondom de oudere wordt steeds kleiner. Ook is het voor de oudere vaak moeilijk om er zelf steeds alleen op uit te gaan. Beperkte mobiliteit,  zelf niet meer kunnen rijden of fietsen of langdurige taxiritten zijn het gevolg. De kring van mensen die de oudere de nodige aandacht en zorg kunnen geven worden steeds kleiner. Sociaal isolement ligt op de loer en dit doet geen goed aan de psychische en lichamelijke gezondheid van iemand. Eenzaamheid levert vaak veel stress op en maakt dat de algehele gezondheid sterk achter uit gaat en dat herstellen van fysieke klachten moeizaam gaat.

Met pensioen of ongewild eerder werkeloos
De pensioennering wordt niet zelden met gemengde gevoelens beleefd. Ook kan het zijn dat voortijdig ontslag is geweest. Aan de ene kant is men blij dat er meer tijd en rust komt voor het eigen leven en aan de andere kant kan het ook als een gemis ervaren worden dat het werkende leven is opgehouden. Een gat of leegte kan ontstaan. Niet weten hoe de tijd anders in te delen of om te gaan met het verlies van de baan, de erkenning of de status die dit met zich mee bracht.

Rouw en Verliesverwerking
Counseling voor ouderen kan helpend zijn bij de rouw en verliesverwerking. U krijgt gesprekken met mij als counselor waarbij u om het verlies van de partner, vriend/vriendin of soms zelfs een eigen kind, zijn helend en geven ruimte aan het verdriet. Het mag er zijn en het is helpend om de emoties en gevoelens beter onder woorden te brengen en te reguleren zodat het verdriet beter verwerkt wordt en de spanning en angst van het verlies en het alleen zijn, verminderen.

De counseling die ik bied kan online via Skype of ik kom bij u thuis in de regio West Brabant: omgeving Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom, Tilburg. Minerva Counseling biedt zowel online als ambulant hulpverlening. Voor veel ouderen erg fijn dat psychosociale hulpverlening op die manier in de eigen omgeving kan!

Kijk hier voor het totaalaanbod

Geen opmerkingen: