dinsdag 7 juli 2015

Vroegsignalering kindermishandeling, zo belangrijk voor de toekomst

Een aantal weken geleden volgde ik een tweedaagse training Vroegsignalering Kindermishandeling georganiseerd door Veilig Thuis. Deze training werd verzorgt door Ton Veldman en Annelies Hermans en was gezamenlijk georganiseerd voor hulpverleners en geïnteresseerden in de sector Zorg en Welzijn.

Training
Het was een interessante training waar ik weer veel geleerd heb over kindermishandeling, huiselijk geweld en de gevolgen hiervan voor het kind en de latere volwassene die dit kind wordt. Over relatiemodellen en ruziemodellen, over hoe je kindermishandeling kan herkennen en wat je er aan kan doen als je er een vermoeden van hebt of mee in aanraking komt in je praktijk of in je omgeving.

De belangrijkste 1e stap is het herkennen van de signalen. Als je die signalen mist dan gaat het aan je voorbij en gaat het geweld, het misbruik of de vernederingen gewoon door. Het kind voelt zich niet gehoord, niet gezien en niet geholpen. Als je als hulpverlener in een gezin werkt en er verandert niets voor het kind of het gezin, dan verliest het kind op den duur alle vertrouwen in de hulpverlening. Immers hulpverleners komen en gaan... maar het (psychisch) geweld, het verwaarlozen of het misbruik gaan gewoon door.

Hulpverleners komen en gaan
Dit maakt dat kinderen zich ontzettend eenzaam gaan voelen. Je bent anders, voor jou is er geen fijn thuis, geen veilig gevoel als het gaat om je thuisbasis. En niemand kan jou helpen, niemand doet er daadwerkelijk iets aan, er verandert nooit iets en je blijft geconfronteerd met de pijnlijke en moeilijke situatie waarin je zit en je kan er niets zelf aan veranderen. Hulpverleners komen en gaan maar voor jou is er niets veranderd al die jaren.

Op den duur heeft dit ernstige gevolgen voor een kind. Ze worden depressief, angstig of juist agressief naar gelang ze zich verder ontwikkelen en met welk temperament ze geboren zijn. Ze verliezen vertrouwen in anderen, gaan destructief gedrag vertonen zoals zelfbeschadiging, destructieve relaties (loverboys of foute vrienden). De meiden lopen vaak al op jonge leeftijd weg van huis en jongens kunnen agressief of juist erg teruggetrokken worden.

Signalen herkennen!
Het is daarom super belangrijk dat signalen tijdig herkend worden, dat er iets mee gedaan wordt en dat mensen niet hun hoofd afwenden als ze striemen op polsen of gezicht, hals of nek vinden.. Het is belangrijk dat je een verhaal van een kind serieus neemt, dat je een stil en teruggetrokken kind eens vraagt hoe het gaat en met de ouders in gesprek gaat als je merkt dat het niet goed gaat. Dat je iets doet met de signalen, hoe moeilijk dat ook is.

Meldcode
Voor hulpverleners is er een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2013)  in werking getreden die je handvatten en richtlijnen geeft, hoe te handelen in geval van kindermishandeling. Gebruik deze meldcode en laten we met z'n allen proberen gezinnen te helpen in geval van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een kans en hoop op een beter leven!

Bel voor advies over of melden van vermoedens Veilig Thuis:
0800 - 2000 (gratis)
Meer informatie: Veilig Thuis

Geen opmerkingen: