donderdag 25 juni 2015

Counseling.. een gespreksmethodiek met oplossingsgericht karakterCounseling is in tegenstelling tot in anderen landen, in Nederland nog niet zo bekend als methodiek voor probleemoplossing. In Nederland is de counselor wat onderbelicht als hulpverlener en het is helaas ook geen beschermd beroep waardoor iedereen zich counselor kan noemen. Het is daarom belangrijk dat als je counseling overweegt, goed te kijken naar de kwaliteit die iemand levert, welke opleiding deze persoon gedaan heeft, of deze persoon voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging want de verschillen zijn groot.

Counseling valt onder de alternatieve geneeswijzen mits de counselor aangesloten is bij een beroepsvereniging die goedgekeurd is door de zorgverzekeraars. Het zit bij de ziektekostenpolissen onder psychosociale hulpverlening in de aanvullende polis. Het voordeel hiervan is dat er geen eigen risico is, het nadeel is dat je het niet vergoed krijgt als de behandelaar niet aangesloten is bij een beroepsvereniging (wat jaarlijks geld kost voor de behandelaar die deze dan weer moet doorberekenen). Daarbij dien je een aanvullende zorgverzekering te hebben waarin de psychosociale hulpverlening is opgenomen. Zie hier het overzicht voor 2015

Counseling werkt anders dan de reguliere GGZ die vaak gebonden is aan allerlei protocollen en regels als het gaat om behandelingen voor specifieke klachten. De reguliere GGZ (de GZ psycholoog, psychiater, SPVer) dient zich te houden aan allerlei behandelprotocollen waar de counselor vrij is om maatwerk te geven per cliënt. Dat heeft voordelen want bij de counselor ben je een individu met individuele problematiek en jouw behandeling is een behandeling op maat, met eigen regie en op jouw eigen tempo. Niet iedere cliënt is immers hetzelfde en niet iedereen heeft hetzelfde probleem of dezelfde tijd nodig om hieruit te komen.

Counseling vraagt van jou een actieve instelling. Het is geen achterover leunen en luisteren. Het counselen doet een beroep op jouw denkvermogen, op je bewustzijn en je redeneren, het is interactief. Het daagt je uit om te oefenen met nieuw gedrag, te onderzoeken of wat je denkt ook waar is en hoe jij in jouw omgeving kan experimenteren met ander gedrag. Tevens reikt counseling jou nieuwe denkbeelden, inzichten en ervaringen aan waar je weer mee verder kan en waardoor de blokkades en belemmeringen in je leven verminderd worden. Het stimuleert je weer het heft in handen te nemen en zelf weer aan het roer van jouw levensreis te staan.


Geen opmerkingen: