zondag 15 maart 2015

Stemmen horen, is dat normaal of niet?

Interessant artikel over stemmen horen (in je hoofd) op NU.nl

Stemmen horen is iets wat heel veel mensen ervaren. In de psychologie vindt je het fenomeen vooral terug bij Freud die kwam bij verschillende persoonlijkheidsonderdelen via zijn Psycho analyse: Es, Ich en Uber-Ich. Ook in de Transactionele Analyse (TA) vind je het terug en in de methode van Voice Dialogue (VD). De betekenis en herkomst van deze stemmen worden verschillend geinterpreteerd maar dat het een interessant fenomeen blijft voor onderzoek blijkt wel uit het artikel. De stemmen vertegenwoordigen vaak verschillende delen van onszelf.

Bij TA zijn dat de Ouder, de Volwassene en het Kind of de Redder, de Aanklager en het Slachtoffer. Bij de VD hebben ze het over de interne criticus, de beschermer, de onderzoeker.. alsof we meer uit verschillende rollen bestaan. Soms hebben ze het ook over verschillende persoonlijkheden in ons zelf: de moeder, de vrouw, het meisje, de tante, de nicht.. of de vader, de partner, de collega, de vriend of de buurman....de rollen of mensen die we zijn in de verschillende hoedanigheden. We hebben vaak voor elke gelegenheid een andere rol, een andere "stem" die het over neemt.

Stemmen in je hoofd horen wordt in een andere denkhoek geassocieerd met paranormale gaven alsof de stemmen externe krachten zijn zoals gidsen, duivels, engelen of hogere entiteiten zoals goden of beschermers etc., soms dichter bij huis worden ze herkend als overledenen zoals vaders, moeder, opa, zus of kind...

En dan heb je nog de categorie stemmenhoorders die last hebben van hallucinaties en waanvoorstellingen waarbij ze allerlei stemmen horen, die hen opdrachten geven of nare dingen influisteren als dat ze bespied worden, dat er een complot gaande is of dat er overal mensen zijn die er op uit zijn hen wat aan te doen en die moeten worden uitgeschakeld.

In dat laatste geval ga je meer richting psychoses die een hoge lijdensdruk kennen. Wat het ook is... Stemmen horen is een fenomeen wat de psychologie en andere vakgebieden best bezig houd

Geen opmerkingen: