zondag 22 maart 2015

Een keuze voor de dood is zelden een keuze tegen het leven


Soms is psychisch lijden heel zwaar.. zo zwaar dat iemand het niet meer ziet zitten om verder te gaan. Het leven is ondraaglijk geworden, het lijden zo groot. Dan is men de wanhoop nabij omdat er geen uitzicht meer lijkt te zijn op verbetering, geen hoop meer op een sprankje vreugde of geluksgevoel.
Mensen die dit lijden zo ervaren, ervaren slechts donkerte.. het voortdurend rondtasten in een donkere kamer, zonder deur.. zonder raam.

Hun omgeving kan hier vaak niet mee om gaan, men begrijpt het ook niet. Er over spreken wordt een taboe. Je wilt geliefden ook niet belasten met jouw donkerte, jouw zorgen.. jouw nare gedachten en je verlangen naar een zelfgekozen dood. Juist het taboe om er over te praten maakt het lijden nog zwaarder. De spanning nog hoger, nog ondraaglijker.. het gevoel er alleen in te staan wordt alsmaar groter en langzaam drijf je af naar de rand van je bestaan als mens. De eenzaamheid die mensen ervaren als ze naar de dood verlangen, maakt de dood alleen maar aantrekkelijker.. als verlossing. Ze voelen zich onbegrepen, onzichtbaar.. niet gehoord en gezien.

Als counselor spreek ik regelmatig mensen die de dood verlangen. Die het niet meer zien zitten omdat ze zoveel pijn hebben tot in hun ziel, zoveel problemen ervaren in hun leven. De problematieken zijn divers; van schulden en financiële problemen waar men niet meer uit kan geraken tot angst voor pijn en lijden bij ziekte, van eenzaamheid en sociaal isolement, tot uitzichtloosheid in weer een terugval bij een ernstige psychische aandoening als depressie, psychoses en angst. Allemaal menselijke redenen die tot wanhoop leiden.. en naar een verlangen tot rust. Zodat alles wat psychisch pijn doet eindelijk eens stopt...

Deze blog heb ik geschreven als ode aan degenen die een keuze hebben gemaakt, aan degenen die twijfelen en aan degenen die dapper doorgaan. En voor iedereen die lijdt aan de psychische pijn die doorvoeld wordt bij een langdurig gemis aan levensvreugde en voor de mensen die er om heen staan.. die zich machteloos voelen bij zoveel lijden..en hun geliefden zo graag willen behouden.


Geen opmerkingen: