woensdag 25 februari 2015

Baanonzekerheid maakt medewerkers psychisch ziek

Onzekerheid in je werk en over je baan, zijn ziekmakend. Het Trimbos instituut deed onderzoek naar omstandigheden in relatie tot psychische aandoeningen en het resultaat is iets wat elke werkgever zou moeten weten. Ziekteverzuim op psychische gronden kan zeker teruggedrongen worden door een andere manier van omgaan met het personeel. Het huidige flexwerkers beleid is niet gezond voor veel mensen. De baanonzekerheid is risicoverhogend.

Als werknemers onzeker zijn over hun baan dan is de kans op een psychische aandoening twee keer groter dan normaal. En hebben ze een slechte baan of een baan met negatieve uitwerking op hen, dan is die kans zelfs drie tot vier keer zo hoog. Arbeidsomstandigheden gaan ook over zekerheid, vertrouwen hebben in je werkgever en in plezier hebben in je werk. Psychische aandoeningen op het werk worden veroorzaakt door stress en stress kan veroorzaakt worden door onzekerheden en weinig invloed kunnen uitoefenen op dingen die je moeilijk vindt.

Andere ziekmakende werkomstandigheden zijn: pesten op het werk, weinig steun ervaren van collega's of leidinggevenden, werk wat niet bij je past, te hoge werkdruk en een sterke afrekencultuur op fouten of cijfers.

Een werknemer gaat dan van zich competent voelen naar incompetent voelen en dit brengt stress met zich mee. Als er controleverlies wordt ervaren dan is dit voor mensen stress verhogend en op den lange duur ziekmakend.

Bron: Trimbos instituut

Geen opmerkingen: