dinsdag 10 februari 2015

15 denkfouten die niet helpend zijn
Het leven is een illusie zegt Boeddha. Hij zei dat alles slechts gedachte is. Mentale beelden die voortkomen uit onze psyche. Beelden, meningen en overtuigingen die ontstaan zijn in de loop van ons leven naar gelang we iets ervaren hebben of geleerd hebben. Zonder beelden, meningen of overtuigingen zijn we "niets".. een niemand..doorzie de denkfouten en het denken.

De psychologie zegt: psychische problemen ontstaan door disfunctionele of destructieve gedachten. "Verkeerde" gedachten, het denken en de denkfouten die we maken. Hieronder ter overdenking, 15 van de meest gemaakte denkfouten.

1, Rampdenken. Overal zie je meteen problemen ontstaan, zodra er maar iets gebeurt al is het nog zo klein. Een vervelende gebeurtenis wordt mega groot gemaakt tot een compleet drama. En alles is potentieel gevaarlijk. Het gaat vast mis bij jou.

2. Negatief filteren. Alles wat je meemaakt krijgt een negatieve lading of negatieve betekenis. Alles wordt door een donkere bril bekeken en positieve dingen worden structureel weggefilterd. Cynisch of sarcastisch reageren is jouw manier om dit in stand te houden.

3. Beschuldigen. Wat er fout gaat ligt allemaal aan een ander. Het ligt nooit aan jezelf als er iets niet goed is gegaan. Of je geeft jezelf overal de schuld van, zelfs als je er nauwelijks iets mee te maken had.

4. Polariseren. Alles is zwart of wit. Er is geen grijs. Het is goed of fout of iemand is een geweldig persoon of het is nietsnut. Er is geen enkele relativering of nuancering mogelijk. De wereld is heel duidelijk verdeeld in uitersten.

5. Zouden moeten. Er zijn strakke regels waar iedereen zich aan moeten houden.  Zo is het en niet anders. Als iemand een regel overtreedt ontsteek je in woede. Je mag zelf ook geen regel overtreden en alles moet snel en perfect gaan.

6. Gedachten lezen. Je weet al precies wat die ander denkt of gaat doen. Je vult automatisch in wat een ander zal gaan zeggen of denkt. Je hoeft het al niet meer te horen of te onderzoeken want je weet al precies hoe het zal, wat er gaat gebeuren en wie wat gaat zeggen of doen.

7. Persoonlijk maken. Alles is een reactie op jou. Iedereen is continu bezig met jou of zou met jou rekening moeten houden. Je vat alles persoonlijk op en voelt je al gauw afgewezen of bekritiseerd.

8. Generaliseren. Als er een keer iets fout is gegaan dan is het allemaal fout gegaan en zal het vast altijd wel fout gaan. Iemand die een fout heeft gemaakt wordt verweten dat hij altijd fouten maakt.

9. Aangeleerde hulpeloosheid. Je bent nergens toe in staat, je kan het niet, je zal het waarschijnlijk nooit leren. Je voelt je continu incompetent en niet in staat om de gewone dingen voor elkaar te krijgen. Je schiet voortdurend tekort want jij kan het niet.

10. Als maar.. Je leeft voortdurend in de veronderstelling dat er eerst dit of dat moet gebeuren voordat jij... iets kan doen. Anderen moeten bij voorkeur aan je behoeften vervullen of aan voorwaarden voldoen anders kan jij niet functioneren.

11. Valse eerlijkheid. Je bepaalt wat eerlijk is en wat niet en andere mensen dienen zich te houden aan jouw gevoel van eerlijkheid en rechtvaardigheid. Jij weet precies hoe het hoort.

12. Gelijk willen hebben. Je hebt altijd gelijk. Je weet alles beter dan anderen. Je wilt het laatste woord in een discussie hebben om jouw gelijk aan te tonen of er doorheen te drukken. Je bent veel slimmer en je weet het gewoon beter.

13. Gelijke munt. Je houdt een psychische score kaart bij en leeft vanuit het principe van "voor wat hoort wat". Je gelooft stellig in karma en verwacht beloning na inspanning maar gelooft ook in straf na in jouw ogen gemaakte fouten. Oog om oog, tand om tand.

14. Waarheid. Jouw gevoel is waar. Alles wat jij voelt en denkt is de ultieme waarheid. Als jij iets stom of raar vindt, dan is het stom of raar. Mensen dienen het hier mee eens te zijn anders liegen ze of zijn ze onwetend, volgens jou.

15. Labellen. Als iemand een of twee slechte eigenschappen heeft dan is die persoon een waardeloze persoon. Iemand wordt meteen als ongeschikt of incompetent weggezet. Je deelt mensen in categorieën en hokjes in.


Pak je denkfouten aan zodat je een fijner en meer helpend denkpatroon aanleert. Lukt het niet alleen? Blijf er dan niet jaren mee lopen maar vraag begeleiding hierin via Minerva Counseling


Geen opmerkingen: