dinsdag 27 januari 2015

Waar heen gaat jouw weg?


Geïnspireerd op het verhaal van Alice in Wonderland sta ik even stil bij de vraag aan Chester als ze op haar weg een splitsing tegen komt. "Waar moet ik heen?" roept Alice vertwijfeld uit.. niet wetende wat te kiezen..en waar te gaan.. Chester kijkt haar aan en beantwoordt haar vraag met een wedervraag: "waar wil je heen?" Alice kijkt hem wanhopig aan en zegt: "ik weet het niet...?"
Chester kan maar een antwoord daarop terug geven en zegt: "als je toch niet weet waar je heen gaat.. maakt het ook niet uit welke weg je neemt.."

Chester doet me hierin een beetje denken aan mijn eigen rol als counselor. Mensen lopen vast in hun leven. Ze weten even niet meer wat te doen. Er is iets gebeurd in hun leven waardoor ze de weg kwijt zijn.. niet meer weten waar naar toe en wat te kiezen. Ze lopen door een stuk "onbekend landschap" van hun geest". Hun leven is nu even chaotisch voor ze, niet meer te overzien. Ze kunnen daardoor ook geen keuzen meer maken. Dan komt de vraag naar hulp: "help me ik kom er niet meer uit, wat moet ik doen?" Mijn wedervraag is dan ook: "waar wil je heen? Wat wil jij?" Het gaat er immers niet om wat ik belangrijk vind waar ze heen gaan.. het gaat er om wat iemand zelf wilt.

Onlangs was daar een nog een kleine discussie over op de Psychologie groep. Moet de psychisch hulpverlener nou wel of niet vertellen wat je moet doen, waar je heen moet gaan en hoe je dat aan moet pakken? Als counselor ben ik opgeleid om het niet te doen. Je ontneemt mensen hun eigen kracht als je de keuzen voor hen gaat maken. Daarbij zit je als counselor niet in de positie om voor hen te bepalen hoe ze hun leven moeten leiden of wat ze moeten doen. Dat is immers aan hen zelf.. hun vrije keuze.. en als die keuze niet lukt omdat het denken op dat moment niet helder is of niet goed functioneert door angst, verdriet of boosheid, dan is het een taak om ze daarmee te helpen. Dat het eigen denken weer goed kan werken, dat het eigen gevoel weer de eigen normen en waarden kan volgen.. de eigen intuïtie weer voorop staat.. dat je vrij van angst, boosheid of verdriet, de voor jou juiste keuzen kan maken.

De cliënt bij de counselor is autonoom. Dat betekent dat een counselor geen adviesrol heeft. Geen adviseur of consultant is zoals nog wel eens gedacht wordt. Een counselor is iemand die je de juiste vragen stelt. Die je helpt met je problemen door ze te verhelderen, vanuit een ander gezichtspunt te bekijken en je te wijzen op mogelijkheden waar je nog niet aan gedacht had. Bovenal is de counselor iemand die volgend is. Die de cliënt volgt in haar proces en de counselor respecteert de eigen keuzen, de eigen weg die de cliënt volgt. De verantwoordelijkheid voor die weg ligt ook bij de cliënt.. het is immers zijn of haar ervaring waar die voor kiest. Het eigen groei en bewustwordingsproces.

Chester is faciliterend.. hij vraagt Alice wat ze wilt.. waar ze naar toe wilt.. pas dan kan Chester haar een mogelijke weg wijzen die ze op kan gaan.. maar de keuze blijft die van Alice evenals hoe ze er wilt komen..


Geen opmerkingen: