dinsdag 6 januari 2015

Plagen of Pesten?


Plagen of Pesten? Beiden komen geregeld voor op scholen, op de werkvloer maar ook in families of gezinsrelaties. Iemand is telkens weer het haasje. Wordt regelmatig geplaagd.. of gepest? Wat is nu het verschil? Hoe hou je het elkaar? Wanneer is het nog leuk en wanneer niet meer? Waar ligt de grens? Er zijn wel een paar kaders en grenzen aan te geven als het gaat om plagen en pesten.

Iemand plagen gaat om een grapje met iemand uit halen. Het gaat niet telkens om dezelfde persoon die hierbij de pineut is. De grapjes worden met iedereen op zijn tijd uitgehaald en er is geen sprake van structureel of systematisch plagen.

Bij het plagen is er ook geen sprake van machtsongelijkheid. Dit wil zeggen dat er geen meerdere over mindere is. Dat kan een baas zijn die zijn medewerkers door de mangel haalt, dan praat je al sneller over pesten dan bij collega's onderling. Is het echter een hele groep collega's die zich keren tegen een enkeling dan neigt het ook al sneller naar pesten. Meer over minder is dus een signaal dat het de verkeerde kant uit gaat.

Bij plagen mag je een weerwoord geven. Je mag een grapje terug ketsen of je kan het zelf ook uithalen bij die ander. Bij plagen is er een zekere mate van evenwicht. Het voor jezelf opkomen wordt niet bestraft of komt je niet duur te staan. Er is geen sprake van belachelijk maken als je jezelf verdedigt en er wordt geen (verbaal) geweld gebruikt.

En tenslotte laat plagen geen psychische schade na.. Als het voorbij is het voorbij en er kan nog om gelachen worden door iedereen. Ook het "slachtoffer" van de plagerij vindt het grappig en ziet er wel de lol van in. Bij pesten is dit anders. Iemand vindt het helemaal niet leuk (meer) en gaat er zich rot onder voelen. Gevoelens van afwijzing, verdriet, agressie of angst kunnen de kop opsteken. Het kan leiden tot nachtmerries of slaapproblemen als het langdurig is.

Plagen is onschadelijk en kan zelfs goed zijn voor de binding in een groep. Pesten is dat niet. Pesten gaat te ver, is pijnlijk en schadelijk. Gepest in een groep leidt onvermijdelijk tot schade. Schade bij personen maar ook schade in organisaties of bedrijven. Het verziekt de werksfeer, het tast het gevoel van veiligheid aan en het leidt tot ziekte, wantrouwen en incompetentie. Mensen kunnen faalangstig worden, zijn vaker ziek of raken overspannen.

Als er een pestprobleem is in de klas, binnen een familie of op de werkvloer dan is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk wordt opgepakt door professionele begeleiding te bieden aan pester(s) en gepeste(n). Beiden hebben hulp nodig om het te stoppen. Een pester pest omdat het niet goed met hem of haar gaat.. en een gepeste kan later een pester worden. Counseling is een prima middel om in te zetten tegen pesten. Mediation is mogelijk om onderliggende conflicten op te lossen. Minerva Counseling heeft beiden in huis en kan daarom prima ingezet worden binnen uw organisatie of bedrijf.


Geen opmerkingen: