donderdag 29 januari 2015

Helpende gedachten bij angstklachtenBij angstklachten is er vaak sprake van angstige gedachten die de angst versterken of erger maken. De gebeurtenis zelf kan angst oproepen maar dat is vaak kortdurend. Een hartoverslag, een vervelende opmerking, een pijnscheut in een spier of een auto die rakelings voorbij raasde. Het moment is dan al vaak voorbij of gaat snel voorbij. Wat vervolgens gebeurt is afhankelijk van de gedachtenstroom die al dan niet op gang komt.

Ben je in staat om jezelf gerust te stellen door tegen jezelf te zeggen: "poeh.. daar kwam ik goed mee weg"  of "wat een rotopmerking, de volgende keer zeg ik er wat van"  of raak je in paniek en zie je je ontslagbrief al op de deurmat vallen, zie je allemaal beelden voor je van gewonde kinderen of jezelf doodziek in het ziekenhuis?

Een mens lijdt het meest door het lijden wat men vreest, zei Mark Twain ooit al eens. We lijden niet zozeer aan wat ons werkelijk overkomt want dat zijn doorgaans maar een paar "rampen" per mensenleven. We lijden wel heel erg aan onze angstgedachten, ons gepieker en getob over hoe het fout zou kunnen gaan in de toekomst. Dit lijden aan onze eigen gedachten heeft vaak een oorsprong in de opvoeding of doordat we een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt.

De kunst is om het lijden aan onze gedachten te veranderen in minder fatale gedachten en het liefst in gedachten die helpend voor ons zijn. Gedachten die rekening houden met een gunstige afloop of ons helpen doordat ze terugpakken op eerdere successen die we hebben gehad.

We kunnen het angstcentrum in onze hersenen beteugelen met helpende gedachten. It's all in the mind..

Geen opmerkingen: