dinsdag 13 januari 2015

Emotionele of psychische mishandeling


Ken je het nog van vroeger? Het zinnetje "schelden doet geen pijn". Het probleem is dat schelden wel degelijk pijn doet. In onze hersenen is een gebied wat psychische pijn voelt en psychische pijn is net zo erg als fysiek pijn lijden.

Psychisch pijn lijden komt door psychische aandoeningen zoals een stoornis hebben en daardoor niet goed mee kunnen komen op school of in de samenleving. Maar psychische pijn krijg je ook als je op een nare manier door anderen behandeld wordt. Vooral als die anderen dicht bij je staan of veel invloed op je leven hebben.

Een kind wat door ouders regelmatig verteld wordt dat het iets niet goed doet of niet kan, lijdt daar op den duur onder. Telkens bekritiseerd worden, afgewezen worden of verweten worden doet pijn. Het tast je zelfbeeld en zelfvertrouwen aan. Niet zelden worden mensen die vroeger als kind vaak bekritiseerd werden, later faalangstige volwassenen. Ze zijn bang om fouten te maken want fouten leveren je weer kritiek en daarmee psychische pijn op.

Ook in relaties zie je dat mensen elkaar behoorlijk pijn kunnen doen. Tegen elkaar schreeuwen, elkaar belachelijk maken, sarcastische of cynische opmerkingen naar elkaar maken of de ander uitschelden maakt dat mensen beschadigd worden. De relatie raakt beschadigd maar ook de mensen in de relatie lopen flinke schade op. Schade die soms jarenlang door kan werken in andere relaties.

Vandaar ook dat huiselijk geweld zo ontzettend schadelijk is voor partners en voor kinderen. Word je regelmatig bloot gesteld aan vernedering, schreeuwerig gedrag, afwijzing, beledigingen of bedreigingen of manipulatie, dan is er sprake van emotionele of psychische mishandeling. Langdurig hier mee te maken krijgen leidt uiteindelijk tot depressie, angsten en stressklachten. Je kan niet meer goed functioneren, ervaart spanningen en kan hierdoor ook lichamelijke klachten krijgen.

De gevolgen voor de lange termijn zijn mislukte relaties, negatief zelfbeeld, gebrek aan vertrouwen in anderen en jezelf, nachtmerries, problemen met vriendschappen en het altijd lege gevoel van er alleen voor staan als het er op aan komt.

Loop er niet langer mee rond, zoek hulp.. neem contact op met mij zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken. Het lijden kunnen verlichten zodat het je niet meer belemmert maar dat je er krachtiger en sterker uit komt dan ooit te voren. Dit kan via minervacounseling@gmail.com

Zorg dat het je leven niet langer beheerst. Minerva Counseling kent hulpverlening bij conflicten en problemen in relaties en de gevolgen hiervan voor partners en kinderen.

Geen opmerkingen: