vrijdag 30 januari 2015

Probleemgericht denken versus oplossingsgericht denken


In de psychologische hulpverlening heb je grofweg twee manieren van therapie. Probleem gefocuste therapie: wat gaat er niet goed, waar gaat het fout, wat vind je moeilijk, welk etiket plakken we er op... en oplossingsgerichte therapie: wat gaat er wel goed, wat heb je nodig om het beter te doen, hoe zou het er uitzien als het goed ging?

Je ziet steeds meer een verschuiving van probleem denken naar oplossingsgericht denken. Focussen op het probleem is even nodig om het probleem in kaart te brengen maar er te lang mee bezig blijvend is niet erg helpend. De focus ligt dan voortdurend op het negatieve aspect, wat er niet goed gaat. Het doorworstelen van alles wat niet goed gaat is zwaar en kost veel energie, tijd en aandacht. Het kan soms nodig zijn om de nare gebeurtenissen te verwerken.

Oplossingsgericht denken komt steeds meer naar voren als een betere manier. Een helpende manier omdat de focus is gericht op verbetering van de situatie. Het voorkomt dat er continu negatief gedacht wordt waardoor men in een negatieve cirkel belandt. Oplossingsgericht denken gaat uit van mogelijkheden, verbeteringen en meer kwaliteit van leven ervaren.

Bij angst klachten maar ook bij depressie zie je vaak dat cliënten heel gefocust zijn op wat er niet goed gaat. Wat er allemaal fout zou kunnen gaan en welke nare dingen er dan weer gaan gebeuren. Door de focus hierop te leggen, beleef je alvast de nare en angstige gebeurtenissen in je hoofd als ware ze al aan de gang. Dit kost energie, is beangstigend, maakt je wanhopig en erg vermoeiend. Het roept heel veel stress op met alle lichamelijke gevolgen van dien.

Counseling is een oplossingsgerichte therapievorm waarbij er gebruik wordt gemaakt van diverse helpende methodieken om je anders te leren denken en voelen over je situatie en wat je is overkomen. Het maakt dat je er anders mee om leert gaan. Dat je gaat verwerken wat er is gebeurd maar ook dat je met een positieve blik de toekomst in kan gaan omdat je de tools hebt aangeleerd om jezelf en je focus daar te houden waar je naar toe wilt, naar wat wel werkt en helpend voor jou is. Beter worden.. daar gaat het uiteindelijk toch om?!


donderdag 29 januari 2015

Helpende gedachten bij angstklachtenBij angstklachten is er vaak sprake van angstige gedachten die de angst versterken of erger maken. De gebeurtenis zelf kan angst oproepen maar dat is vaak kortdurend. Een hartoverslag, een vervelende opmerking, een pijnscheut in een spier of een auto die rakelings voorbij raasde. Het moment is dan al vaak voorbij of gaat snel voorbij. Wat vervolgens gebeurt is afhankelijk van de gedachtenstroom die al dan niet op gang komt.

Ben je in staat om jezelf gerust te stellen door tegen jezelf te zeggen: "poeh.. daar kwam ik goed mee weg"  of "wat een rotopmerking, de volgende keer zeg ik er wat van"  of raak je in paniek en zie je je ontslagbrief al op de deurmat vallen, zie je allemaal beelden voor je van gewonde kinderen of jezelf doodziek in het ziekenhuis?

Een mens lijdt het meest door het lijden wat men vreest, zei Mark Twain ooit al eens. We lijden niet zozeer aan wat ons werkelijk overkomt want dat zijn doorgaans maar een paar "rampen" per mensenleven. We lijden wel heel erg aan onze angstgedachten, ons gepieker en getob over hoe het fout zou kunnen gaan in de toekomst. Dit lijden aan onze eigen gedachten heeft vaak een oorsprong in de opvoeding of doordat we een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt.

De kunst is om het lijden aan onze gedachten te veranderen in minder fatale gedachten en het liefst in gedachten die helpend voor ons zijn. Gedachten die rekening houden met een gunstige afloop of ons helpen doordat ze terugpakken op eerdere successen die we hebben gehad.

We kunnen het angstcentrum in onze hersenen beteugelen met helpende gedachten. It's all in the mind..

woensdag 28 januari 2015

Mindfulness oefening, een helend moment in de drukte van alledag,


Dingen doen met aandacht, je ergens bewust van zijn terwijl je het doet.. het is helend en belangrijk om je leven te leven en niet aan je voorbij te laten gaan. Dat je daarna terug kijkt en denkt: "waar bleef die tijd? Wat heb ik er eigenlijk mee gedaan?"

In de cursus positief opvoeden die we vanavond gaven kwam het weer eens heel nadrukkelijk naar voren. Niet vanuit mezelf als trainer maar het was de constatering van de ouders zelf, de cursisten. Hoe belangrijk het is om echt aandacht te hebben voor je kinderen.. echte kwaliteitstijd samen te hebben.. Niet vanuit de keuken roepend of terwijl je met een half oog op je smartphone kijkt maar echt er ZIJN voor elkaar.

Elkaar in de ogen kijken terwijl je praat, echt contact maken, elkaar niet alleen horen maar ook werkelijk naar elkaar luisteren. Voelen, begrijpen wat die ander zegt.. zijn of haar gezichtsuitdrukking erbij taxeren en het gezegde even te laten bezinken in jezelf. Wat wil die ander nou eigenlijk? Wat zegt hij of zij nou echt? Welke behoefte wordt daar uitgesproken? Misschien wel niet direct maar wel indirect? Hoe kom je er achter?

Mindful leven is zo makkelijk nog niet, zeker niet in onze prestatiemaatschappij waar alles lijkt te draaien om tijd, geld en scores. Waar werkdruk en werkstress al begint op de basisschool als je binnen een bepaalde tijd een leestoets met woordjes of een rekentoets met rijtjes sommen af moet hebben. Je wordt er op geconditioneerd, zoals dat heet. Deze druk zet zich door in het werkende leven.Tijd : opdracht = productieresultaat. Je baas of de organisatie verwacht dat je productie in zo min mogelijk tijd levert. Dat moet zichtbaar zijn in getallen en cijfertjes bij voorkeur in FTE's  en hoeveel werk in hoeveel tijd er gedaan kan worden in KPI's (kernprestatie indicatoren).

En onderweg, ergens in ons leven botsen we keihard op een muur op, op enig moment. Dat kan vroeg of laat zijn maar die muur komt er. De muur die grenzen van ons kunnen aangeeft. De muur die zegt: "als je hier over heen gaat dan is de weg terug moeilijker te vinden." We nemen vaak heel wat muurtjes tot we volkomen uitgeput zijn.. verslagen.. En dat we dan moe en angstig zijn als het niet meer lukt, is vaak het resultaat. "Het lukt me niet meer.. ik kan het niet meer.." is dan de verdrietige constatering. Vaak wordt het op het ouder worden gegooid maar het is niet alleen maar het ouder worden. Het is een emmer die langzaam vol is gelopen. De bekende druppel die maakte dat de emmer over liep.. dat er niets meer bij kon.. de last is te zwaar geworden en er moest te hard worden gehold. De energie is op.

Mindful leven helpt je om tot rust te komen.. om terug naar jezelf te gaan. Te luisteren naar jezelf en je omgeving. Om te horen, zien, voelen en ervaren wat werkelijk belangrijk is in jouw leven en de jaren die nog voorbij zullen gaan. Een moment van bezinning over de werkelijke waarden die jou helpen om weer gelukkig te kunnen zijn. Niet om te presteren maar om te mogen zijn wie je bent en met wie je graag samen wilt zijn...

De oefening is bedoeld om elke dag minimaal een keertje te doen. Even vijf minuten een time out te nemen op een plekje waar je ongestoord kunt ervaren. Er alleen maar hoeft te ZIJN..


dinsdag 27 januari 2015

Waar heen gaat jouw weg?


Geïnspireerd op het verhaal van Alice in Wonderland sta ik even stil bij de vraag aan Chester als ze op haar weg een splitsing tegen komt. "Waar moet ik heen?" roept Alice vertwijfeld uit.. niet wetende wat te kiezen..en waar te gaan.. Chester kijkt haar aan en beantwoordt haar vraag met een wedervraag: "waar wil je heen?" Alice kijkt hem wanhopig aan en zegt: "ik weet het niet...?"
Chester kan maar een antwoord daarop terug geven en zegt: "als je toch niet weet waar je heen gaat.. maakt het ook niet uit welke weg je neemt.."

Chester doet me hierin een beetje denken aan mijn eigen rol als counselor. Mensen lopen vast in hun leven. Ze weten even niet meer wat te doen. Er is iets gebeurd in hun leven waardoor ze de weg kwijt zijn.. niet meer weten waar naar toe en wat te kiezen. Ze lopen door een stuk "onbekend landschap" van hun geest". Hun leven is nu even chaotisch voor ze, niet meer te overzien. Ze kunnen daardoor ook geen keuzen meer maken. Dan komt de vraag naar hulp: "help me ik kom er niet meer uit, wat moet ik doen?" Mijn wedervraag is dan ook: "waar wil je heen? Wat wil jij?" Het gaat er immers niet om wat ik belangrijk vind waar ze heen gaan.. het gaat er om wat iemand zelf wilt.

Onlangs was daar een nog een kleine discussie over op de Psychologie groep. Moet de psychisch hulpverlener nou wel of niet vertellen wat je moet doen, waar je heen moet gaan en hoe je dat aan moet pakken? Als counselor ben ik opgeleid om het niet te doen. Je ontneemt mensen hun eigen kracht als je de keuzen voor hen gaat maken. Daarbij zit je als counselor niet in de positie om voor hen te bepalen hoe ze hun leven moeten leiden of wat ze moeten doen. Dat is immers aan hen zelf.. hun vrije keuze.. en als die keuze niet lukt omdat het denken op dat moment niet helder is of niet goed functioneert door angst, verdriet of boosheid, dan is het een taak om ze daarmee te helpen. Dat het eigen denken weer goed kan werken, dat het eigen gevoel weer de eigen normen en waarden kan volgen.. de eigen intuïtie weer voorop staat.. dat je vrij van angst, boosheid of verdriet, de voor jou juiste keuzen kan maken.

De cliënt bij de counselor is autonoom. Dat betekent dat een counselor geen adviesrol heeft. Geen adviseur of consultant is zoals nog wel eens gedacht wordt. Een counselor is iemand die je de juiste vragen stelt. Die je helpt met je problemen door ze te verhelderen, vanuit een ander gezichtspunt te bekijken en je te wijzen op mogelijkheden waar je nog niet aan gedacht had. Bovenal is de counselor iemand die volgend is. Die de cliënt volgt in haar proces en de counselor respecteert de eigen keuzen, de eigen weg die de cliënt volgt. De verantwoordelijkheid voor die weg ligt ook bij de cliënt.. het is immers zijn of haar ervaring waar die voor kiest. Het eigen groei en bewustwordingsproces.

Chester is faciliterend.. hij vraagt Alice wat ze wilt.. waar ze naar toe wilt.. pas dan kan Chester haar een mogelijke weg wijzen die ze op kan gaan.. maar de keuze blijft die van Alice evenals hoe ze er wilt komen..


zaterdag 24 januari 2015

vrijdag 23 januari 2015

Wat je denkt is waar?!


Wat je denkt is waar.. Als je denkt dat het niet gaat lukken, dat je het niet kan, dat er nooit wat zal veranderen, dan is dat vaak ook zo. Immers wat je denkt is waar.. en daar leef je dan ook naar. Het is daarom ook zo moeilijk om op andere "gedachten" te komen.. een andere manier te zien want dat wat je denkt dat waar is, werkt als zich zelf vervullende voorspelling. En dan filteren je hersenen alles wat niet overeenkomt met je denkbeelden, dat vanzelf weg. Je ziet, hoort en ervaart alleen datgene waarvan je al overtuigd was.

Dat noemen ze blinde vlekken hebben en alle mensen hebben blinde vlekken in hun denken. Je bent overtuigt van iets of je denkt iets over jezelf wat niet overeenkomt met wat de meeste mensen van jou zien of bij jou ervaren. En als iemand je daar over aanspreekt dan kan je daar heel verbaast op reageren. Of je zegt: ja dat kan nou wel zo zijn maar ik zie het toch anders.. of ik voel het toch niet zo..

Gedachten over jezelf, over je kunnen of over je gevoelens, kunnen veranderen. Je kan anders leren denken, andere gedachten aanleren of gaan krijgen door dat je nieuwe inzichten verwerft over iets. Het is daarom zo belangrijk om open te blijven staan voor nieuwe dingen, nieuwe ervaringen op te gaan doen en niet alleen maar in je comfortzone te blijven zitten. Daar leer je niet zoveel van.. daar kan je enkel bevestigt krijgen wat je al wist.

Lukt het niet om zelf uit negatieve denkpatronen te komen, loop je elke keer vast in wat je wilt doen of blijf je maar met die nare gedachten in je hoofd zitten, overweeg dan eens counseling. Counseling is een nieuwe methodiek in Nederland en valt onder de alternatieve geneeswijzen. De methodiek is gebaseerd op de humanistische psychologie van Carl Rogers en de gespreksmethodiek van Gerard Egan. Het gaat uit van de gezonde mens die tijdelijk een probleem heeft en hier begeleiding in wilt.. dat kan ook gaan over negatieve gedachten of hinderlijke denkpatronen.


woensdag 21 januari 2015

Hoe kan je jezelf terugvinden?Het valt niet mee.. als je jezelf kwijt bent geraakt. Veel mensen gebruiken dit gezegde als ze stress ervaren of als ze in een relatie hun eigen identiteit en wat ze willen, niet meer weten te vinden. Dan zeggen ze: "ik ben mezelf verloren.. ik weet niet meer wie ik ben, wat ik wil of wat ik eigenlijk zelf belangrijk vind."

In relaties, of dat nou een partnerrelatie is of een werkrelatie of ouder/kind relatie, heb je grote invloed op elkaar. Soms is er sprake van een machtsverhouding of ongelijkwaardigheid en dit leidt niet zelden tot problemen. Immers degene met de minste macht voelt zich geforceerd of gedwongen om mee te gaan in de ideeën en wensen van degene met meer macht. Macht kan dan macht zijn als in een baas/werknemer relatie maar ook in een ouder/kind relatie zit een machtscomponent. Het kind wilt vaak loyaal blijven aan de ouder en de ouder is dominant over het kind. Het kind zal eerder pleasegedrag gaan vertonen om de ouder, waarvan het afhankelijk is, vooral te vriend te houden. Het kind is er immers afhankelijk van voor overleving.

Je in elkaar verliezen is een romantische term bij partnerrelaties. Verliefd zijn en helemaal in elkaar op gaan, de roze wolk.. samen vertrouwd zijn en aandacht voor elkaar hebben tot in het oneindige. Dan verlies je je in een ander. Echter dit verliezen in een ander kan ook negatief uitpakken. Vooral als de ene partner zich machtiger opstelt tegenover de andere partner en gaat domineren. Dingen wilt gaan bepalen voor de ander.. dan verlies je jezelf ook in een relatie want je moet continu buigen.. je eigen wil en wensen opgeven om die ander te blijven behagen en verval je in een kindrol zoals een kind zich buigzaam op moet stellen naar de ouder die dominant is.

Overheersing is slecht voor je zelfontwikkeling. Je raakt jezelf kwijt, je zelfbeeld loopt steeds meer schade op en je wordt er steeds onzekerder van. Je wordt klein gehouden en klein gemaakt. Dit is wat je vaak ziet in relaties met een onevenwichtige machtsverhouding. Wil je jezelf terugvinden dan zal je de veroorzakende relatie aan moeten pakken. Doorgaans lukt dit niet alleen. Een overheersende partner is doorgaans geen goede gesprekspartner, immers wil die de macht niet delen en al helemaal niet kwijt.

Probeer hulp te krijgen als je relatieproblemen hebt.. bij welke relatie dan ook. Vraag hulp van een counselor of coach die jou kan helpen sterker te worden, jezelf terug te vinden of schakel een mediator in als je conflicten wilt oplossen of een relatie goed wilt beëindigen. Zodat er een betere toekomst mogelijk is..


dinsdag 20 januari 2015

Zelfkennis en zelfbedrog, lezing van Roos VonkEen leuke lezing van Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie van de Radbout universiteit over de werking van de psyche. Ze vertelt over wat het zelfbeeld is, hoe het zichzelf beschermd tegen negatieve invloeden. Ze vertelt over de invloed van het onderbewuste, welke rol de babbelbox in je hoofd heeft en hoe het zit met het kleutertje in jezelf.

Wist je dat we een psychologisch immuunsysteem hebben?

maandag 19 januari 2015

Wat doen Antidepressiva met je?


Antidepressiva.. pillen tegen depressies, kortweg AD's, worden tegenwoordig steeds makkelijker en vaker voorgeschreven. Niet alleen meer bij depressies maar ook bij angsten, bij fibromyalgie en nog een hoop andere aandoeningen, wordt AD voorgeschreven. In Nederland zitten ruim 1 miljoen mensen momenteel aan de AD. We gaan steeds meer naar Amerikaans model om met psychische aandoeningen.

De AD farmacologische industrie vaart er wel bij. Er wordt grof mee verdiend en zeg nou zelf: een pil slikken is toch vele malen makkelijker dan therapie. Het is goedkoop en snel geregeld. De ziektekosten verzekeraar heeft liever een pot pillen te vergoeden dan dure gesprekssessies. En als je naar de dokter gaat met je klachten wil je toch liever niet voor "gek" versleten worden. Een pot pillen is lekker anoniem.

Wat mensen echter niet weten is dat veel AD's behoorlijk wat bijwerkingen hebben. Buiten dat ze allerlei emoties afvlakken waardoor je je inderdaad minder verdrietig, ongelukkig of somber voelt, voel je je ook minder blij, gelukkig of vrolijk. De pieken en dalen worden door de AD er af gehaald. Soms met als gevolg dat je niets meer voelt, dat het allemaal niet meer uit maakt. En soms heeft het een tegengesteld effect.. word je er zo ongeïnteresseerd door dat je ongenuanceerd wordt naar je partner, makkelijk ruzie krijgt.. het raakt je immers toch niet meer, onnodig risico neemt en in het ergste geval zelfmoord pleegt omdat je er alleen maar nog ongelukkiger van wordt.

Niet voor iedereen is een pot pillen zo heilzaam. Bij ernstige zelfmoordgedachten of zwaar lijden is een AD zeker aan te bevelen. Een keuze uit twee kwaden. Een noodzakelijkheid om de ergste en scherpste randjes er af te halen. Maar gelijk daarna zou dit gevolgd moeten worden door therapie. Door begeleiding en toezicht hoe het gaat met het medicijngebruik en wat voor effect het heeft. Met afbouw van middelen om afhankelijkheid te voorkomen.

Wist je dat afbouwen met AD's nooit zomaar mag? Dat dit geleidelijk dient te gaan? Dat je er anders heel gevaarlijk ziek van kan worden? Dat het ook heel moeilijk kan zijn om weer van deze pillen af te komen omdat je er afhankelijk van wordt?

Bezint eer ge begint.. en zorg dat je niet alleen de symptomen bestrijdt met pillen maar dat je vooral ook therapie en begeleiding krijgt op de oorzaak op te lossen. Counseling kan trouwens prima in combinatie met AD's als therapievorm gekozen worden. 

zaterdag 17 januari 2015

Omdenken, verrassend, verfrissend.. en helpend!

Omdenken is een term die bedacht is door Berthold Gunster. Ik ben al jarenlang fan van zijn boeken, kaartjes en inspiratieve teksten en quotes. Hij heeft het omdenken groot gemaakt. Omdenken is een manier van anders (leren) denken. In de psychologie noemen ze het ook wel divergerend denken.

Als mensen problemen hebben, dan zien ze geen enkele uitweg meer. Of ze zien wel mogelijke oplossingen maar die krijgen ze niet voor elkaar of zijn voor hen niet haalbaar. Het is dan moeilijk om in je eentje uit je problemen te komen omdat je je zelf telkens "vast" denkt. Elk mogelijke oplossing die je al bedacht had, leidt je tot een gedachte van: "ja maar dat ... (vul hier in waarom iets niet kan of lukt of gaat). Als je zelf problemen hebt is het soms erg moeilijk om met nieuwe invalshoeken of verfrissende ideeën te komen om je problemen op te lossen. Vaak heb je er ook de energie niet meer voor en veroorzaakt stress dat je niet meer helder na kan denken.

Omdenken is dan een methode die ik als counselor toe pas om je op een andere manier naar je eigen situatie te laten kijken. Ik bied je een andere invalshoek en ik stel je vragen die je jezelf nog niet eerder had gesteld. Mensen zeggen ook wel eens: "wat stel jij een moeilijke vragen! Maar ze zetten me wel aan het denken, ik krijg er wel hele andere ideeën en inzichten van, nu valt het kwartje pas". Dan lach ik meestal en dan zeg ik wel eens: "ja klopt, ik ben kampioen moeilijke vragen stellen.. en dat is misschien niet altijd even makkelijk maar wel helpend want zo leer je anders naar je situatie en jezelf te kijken... ik heb op die manier van mijn talent mijn beroep gemaakt"

Een mooi staaltje Omdenken vond ik in de volgende anekdote:

Een moeder ging bij haar zoon eten die samen met een meisje, in een studentenflat woonde. Het meisje en haar zoon hadden een lekkere avondmaaltijd bereid en het was een gezellige avond. Het viel de moeder op dat het een leuk vlot meisje was en dat beiden het erg gezellig hadden met elkaar maar ze durfde niet zo goed te informeren naar de status van hun vriendschap. Ze keek glimlachend naar de twee aan tafel terwijl ze vrolijk aan het lachen en eten waren.

Alsof haar zoon haar gedachten geraden had, verklaarde hij:"mam, kijk niet zo .. we delen samen een flat, meer niet. Het scheelt in de kosten en we kunnen op die manier goedkoper wonen en makkelijker studeren. Het is puur vriendschappelijk en dat is het..." Moeder knikte en zei er verder maar niets op en keek hen na toen ze voor de afwas naar de keuken gingen. Ze verzonk in gedachten..

Een aantal dagen later vroeg het meisje aan haar zoon: "weet jij waar mijn zilveren schaal is gebleven? Ik ben 'm al een paar dagen kwijt.. eigenlijk sinds je moeder is geweest. Ik wil daarmee niets insinueren hoor maar ik vind het wel vreemd dat die schaal sindsdien niet meer op het dressoir staat?" De zoon vond dat ook wel vreemd en zei: "ik zal haar eens emailen en het vragen".

Zo kwam er een mail naar moeder: "hoi mam.. ik wil je nergens van beschuldigen, ik insinueer ook niets en ik bedoel er verder niets kwaad mee maar het is wel vreemd dat sinds je hier ben geweest, de zilveren schaal van het dressoir niet meer te vinden is. Wellicht dat jij toevallig weet hoe dat kan?Liefs Tom xxx"

Moeder antwoordde:"Hoi Tom, ik wil je verder ook nergens van beschuldigen, ik insinueer ook niets en bedoel er verder niets kwaads mee maar als het gaat over de zilveren schaal, kan ik je mededelen dat als je medestudente in haar eigen bed had geslapen de afgelopen dagen, ze de zilveren schaal allang onder haar hoofdkussen had gevonden. Liefs Mam xxx"

donderdag 15 januari 2015

Het positief rimpel effect

Het valt niet mee als je gepest wordt op school of op social media om dan toch positief te blijven. Caitlin Haacke was in staat om ondanks dat er bij haar negatieve berichten op haar facebook werden gepost, toch een positieve actie er terug voor in de plaats te zetten i.p.v. wraak te nemen.

Ze plakte allemaal positieve berichtjes op de kluisjes van haar mede studenten. Op die manier probeerde ze de stemming en sfeer op school te verbeteren met positieve en helpende berichtjes i.p.v. negatieve en pijnlijke berichtjes.

Ondanks de afkeuring van de school, die het beschouwde als vervuiling, wat haar wederom een negatieve ervaring opleverde, dacht het stadsbestuur daar heel anders over..De burgemeester van het stadje Airdrie ondersteunde haar initiatief en er is een Positiv Post-It Day in het leven geroepen. Caitlin heeft ondanks alle azijnpisserij van een paar mensen en haar school, toch de moed en kracht gehad om door te zetten en haar eigen acties positief te houden met een enorm positief potentieel.

Dit veroorzaakte een positief "rimpel" effect zoals ze dat noemen. Je kent het vast wel, het rimpel effect. Je gooit een steentje in een groot stil meer en de rimpels van jouw ene actie breiden zich naar alle kanten uit.  Het rimpeleffect kan positief of negatief zijn, net naar gelang je eigen actie en hoe je die ingezet hebt. Positiv Post-It Day heeft in ieder geval een positieve navolging gekregen. Dat heeft Caitlin voor elkaar gekregen.. Zie haar community op Facebook en laat een positief berichtje voor haar achter.. zal haar vast goed doen!dinsdag 13 januari 2015

Emotionele of psychische mishandeling


Ken je het nog van vroeger? Het zinnetje "schelden doet geen pijn". Het probleem is dat schelden wel degelijk pijn doet. In onze hersenen is een gebied wat psychische pijn voelt en psychische pijn is net zo erg als fysiek pijn lijden.

Psychisch pijn lijden komt door psychische aandoeningen zoals een stoornis hebben en daardoor niet goed mee kunnen komen op school of in de samenleving. Maar psychische pijn krijg je ook als je op een nare manier door anderen behandeld wordt. Vooral als die anderen dicht bij je staan of veel invloed op je leven hebben.

Een kind wat door ouders regelmatig verteld wordt dat het iets niet goed doet of niet kan, lijdt daar op den duur onder. Telkens bekritiseerd worden, afgewezen worden of verweten worden doet pijn. Het tast je zelfbeeld en zelfvertrouwen aan. Niet zelden worden mensen die vroeger als kind vaak bekritiseerd werden, later faalangstige volwassenen. Ze zijn bang om fouten te maken want fouten leveren je weer kritiek en daarmee psychische pijn op.

Ook in relaties zie je dat mensen elkaar behoorlijk pijn kunnen doen. Tegen elkaar schreeuwen, elkaar belachelijk maken, sarcastische of cynische opmerkingen naar elkaar maken of de ander uitschelden maakt dat mensen beschadigd worden. De relatie raakt beschadigd maar ook de mensen in de relatie lopen flinke schade op. Schade die soms jarenlang door kan werken in andere relaties.

Vandaar ook dat huiselijk geweld zo ontzettend schadelijk is voor partners en voor kinderen. Word je regelmatig bloot gesteld aan vernedering, schreeuwerig gedrag, afwijzing, beledigingen of bedreigingen of manipulatie, dan is er sprake van emotionele of psychische mishandeling. Langdurig hier mee te maken krijgen leidt uiteindelijk tot depressie, angsten en stressklachten. Je kan niet meer goed functioneren, ervaart spanningen en kan hierdoor ook lichamelijke klachten krijgen.

De gevolgen voor de lange termijn zijn mislukte relaties, negatief zelfbeeld, gebrek aan vertrouwen in anderen en jezelf, nachtmerries, problemen met vriendschappen en het altijd lege gevoel van er alleen voor staan als het er op aan komt.

Loop er niet langer mee rond, zoek hulp.. neem contact op met mij zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken. Het lijden kunnen verlichten zodat het je niet meer belemmert maar dat je er krachtiger en sterker uit komt dan ooit te voren. Dit kan via minervacounseling@gmail.com

Zorg dat het je leven niet langer beheerst. Minerva Counseling kent hulpverlening bij conflicten en problemen in relaties en de gevolgen hiervan voor partners en kinderen.

maandag 12 januari 2015

Lichaamssignalen die psychisch belangrijk zijn

Je kent ze vast wel, van die uitdrukkingen die mensen gebruiken als ze lichamelijk zich ziek voelen van iets wat psychisch is. Het is leuk en leerzaam om ze eens nader te bekijken en te zien wat voor achterliggende betekenis er is.

"Ik heb er een zwaar hoofd in", zeggen we wel eens. Niet dat ons hoofd nou drie kg zwaarder is geworden maar we twijfelen wel aan de uitkomst van de situatie. We vinden het moeilijk of "zien het donker in". "Met een mond vol tanden staan" geeft iets aan over je gevoel van zelfvertrouwen en weerbaarheid. Vandaar dat als mensen dromen over verlies van tanden of tandproblemen hebben dit iets zegt over hun weerbaarheid. Denk ook maar eens aan uitdrukkingen als "haar op je tanden hebben" wat juist weer aangeeft dat je heel weerbaar bent.. zelfs wat agressief.

Dat ligt als een baksteen op mijn maag!
Deze uitdrukking wordt nogal eens gebezigd als iemand iets in zijn hoofd heeft van wat hij weet of nog moet doen. Een moeilijke situatie overwinnen of vervelende kwestie die speelt. Het gevoel een baksteen in je maag te hebben vanwege een psychische kwestie kan heel letterlijk leiden tot maagpijn, verlies van eetlust, misselijkheid of maagkrampen. Heb je een van die klachten, kijk dan eens wat er voor jou zo moeilijk "te verteren" valt.

Andere uitdrukkingen die te maken hebben met je spijsvertering en iets wat je nog moet verwerken is: "Je gal ergens over spuwen" wat inhoudt dat je je frustratie of boosheid uit. Hierbij komt hetgeen je mee zit er op een zeer bittere manier weer terug uit. Vaak met boze woorden en fel taalgebruik. Last van galklachten? Kijk eens wat je zo kwaad maakt, waar je frustraties zitten.

"Ergens van over je nek gaan", zit ook in deze context, ook al zit de nek hoger. Het willen uitspugen van iets is een verschijnsel wat je vaak ziet in stress situaties. Mensen kunnen dan gaan overgeven bij stress. "Boosheid inslikken, dingen opkroppen" zijn allemaal uitingen van iets wat we psychisch te verduren hebben gekregen maar wat we in ons spijsverteringskanaal lijken vast te zetten.

"Iets op je lever hebben"is nog zo'n uitdrukking. Het betekent zoiets als, iets verborgen houden, iets achter houden waar je niet van wilt dat anderen het weten of zien. Het wordt wat dieper verborgen gehouden. Het is ook vaak iets wat een ander over iemand zegt: hij heeft vast iets op zijn lever.

Hartelijke zaken
"Hartzeer hebben" of een "gebroken hart" hebben duidt doorgaans op liefdesverdriet. Verdriet om het verlies van een geliefde. Zaken die spreekwoordelijk "aan het hart gaan", zijn zaken waar we veel om geven. Waar we veel waarde aan hechten en die voor ons persoonlijk veel betekenen.

Ook de onderkant van ons lichaam kent verschillende uitdrukkingen die iets lichamelijks en psychisch aanduiden. "Ik plas in mijn broek van het lachen .. of van angst..." Beide vormen van plassen komen daadwerkelijk voor maar worden ook wel als beeldspraak gebruikt. Het "dun door de broek gaan", staat voor angst. Diarree komt geregeld voor bij angstklachten.

"Snel op je tenen getrapt zijn" of "Lange tenen" hebben zegt iets over overgevoeligheid. "Snel aangebrand" zijn, snel kwaad worden of al heel gauw iets persoonlijk aantrekken. Het wordt ook wel aangeduid met "op je pik getrapt zijn" wat vooral kennelijk bij mannen voorkomt. Het mannelijke ego is daar wat gevoeliger voor.

"Lange vingers hebben" daarentegen heeft het meer over diefstal. Met je vingers overal bij kunnen om iets te stelen. Dat doe je immers met je handen. Ook "het achter de ellebogen hebben" heeft het over stiekem gedrag. Gedrag waarbij anderen benadeeld worden. Handen en armen worden geassocieerd met heimelijkheid.

Kortom: "iets aan den lijven ondervinden" is wel een onderzoekje waard en kan je veel vertellen over wat je bezig houdt of wat er speelt. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vertellen iets over elkaar. 

zondag 11 januari 2015

Wat ik geleerd heb....

Ik heb geleerd dat je niemand kan dwingen om van je te houden. Alles wat ik kan doen is iemand te zijn waar van gehouden kan worden. Verder is het aan de ander om daar iets wel of niet mee te doen.

Ik heb geleerd dat hoeveel ik ook om iemand geef, niet iedereen hetzelfde om mij zal geven.

Ik heb geleerd dat het lang duurt om vertrouwen op te bouwen en dat het seconden duurt om dat vertrouwen te vernietigen.

Ik heb geleerd dat je met charmant zijn een kwartier iemand kan boeien maar dat je daarna toch echt met iets inhoudelijks moet komen.

Ik heb geleerd dat je je boosheid de baas kan zijn en als je het niet doet, de boosheid de baas over jou wordt.

Ik heb geleerd dat hoe passievol je relatie ook is in het begin, de passie uiteindelijk weggaat en dat er maar beter nog iets anders kan zijn om deze relatie op een fijne manier in stand te houden.

Ik heb geleerd dat mensen waarvan je verwacht dat ze je helpen als het eens wat minder met je gaat, er niet altijd voor je zijn. En dat anderen waar je het niet van verwachtte er dan wel voor je zijn.

Ik heb geleerd dat als ik ergens kwaad over wordt, dat ik het recht heb om er kwaad over te zijn.

Ik heb geleerd dat echte vriendschap en liefde ook in stand blijft als de fysieke afstand groot is.

Ik heb geleerd dat familie er niet altijd is voor je.

Ik heb geleerd dat hoe fijn een vriendschap ook is, dat er altijd een moment komt dat een vriend je pijn doet en dat dit zo nu en dan voorkomt, zonder dat dit erg is.

Ik heb geleerd dat ook al houdt iemand niet van je zoals jij wilt dat er van je gehouden wordt, het dan nog zo kan zijn dat die persoon op zijn of haar eigen manier heel veel van je houdt.

Ik heb geleerd dat volwassenheid niet zozeer te maken heeft met het aantal verjaardagen dat je gevierd hebt als wel met de hoeveelheid levenservaring je hebt opgedaan en wat je daar vervolgens mee gedaan hebt.

Ik heb geleerd dat het niet voldoende is dat anderen mij vergeven voor wat ik fout heb gedaan maar dat het ook belangrijk is dat ik mezelf kan vergeven als ik fouten maak.

Ik heb geleerd dat hoeveel verdriet of verlies ik ook ervaar, de wereld gewoon door gaat.

Ik heb geleerd dat onze opvoeding en jeugd invloed heeft op hoe je bent opgegroeid maar dat we uiteindelijk zelf beslissen wie we willen worden en zijn.

Ik heb geleerd dat ook al hebben twee mensen ruzie, ze nog steeds van elkaar kunnen houden. En het feit dat ze ruziemaken ook iets kan zeggen over hoeveel ze om elkaar en de relatie geven.

Ik heb geleerd dat we niet elke keer vrienden hoeven te verliezen als we kunnen accepteren dat vrienden net als wij, kunnen veranderen.

Ik heb geleerd dat verschillende mensen, hetzelfde ding of dezelfde situatie, op een totaal verschillende manier kunnen zien en interpreteren.

Ik heb geleerd dat hoe hard je ook probeert je kinderen te beschermen tegen pijn, ze zichzelf altijd pijn zullen doen en jou daarmee ook pijn doen terwijl dit gebeurt.

Ik heb geleerd dat je leven in een paar uur tijd door toedoen van anderen drastisch kan veranderen, zelfs als je die mensen niet eens goed kent.

Ik heb geleerd dat het heel moeilijk is om de grens te bepalen tussen aardig zijn waarbij je niemand wilt kwetsen en voor jezelf opkomen in wat je gelooft dat goed is.

Bron: Paul Coelho Blog

zaterdag 10 januari 2015

Intellectueel of emotioneel taalgebruik?

Er zijn meerdere manieren om iets te zeggen en niet zelden leidt een bepaalde manier van praten tot verhitte discussies of een koele, afstandelijke, zakelijke beraadslaging. Hoe doen mensen dat?

Hoe komt het dat je bij de ene persoon gelijk vol in emotie zit en bij de andere persoon rustig, de meest moeilijke onderwerpen kan bepraten. Waarom voel je nou bij de een meer een klik dan bij de ander?

Vaak heeft dat te maken met hoe je communiceert.. met taal. Zit je op dezelfde golflengte met elkaar te zenden en te ontvangen?

Gebruik je dezelfde taal? Of vind je de taal van de ander maar koud en onvriendelijk.. of juist warm en hartelijk? Zie hier het verschil in taal en bedenk welke impact het woord heeft als je het in beide woorden gebruikt in een gesprek..


Rationeel taal gebruik
Emotioneel taalgebruik
Accelereren
Versnellen
Additioneel
Er is meer
Assistentie
Hulp
Anekdote
Grap, verhaal
Pareren
Aanvallen
Aantrekkelijk
Er goed uit zien
Uitdaging
Probleem
Contacteren
Iemand opbellen, schrijven
Bruut
Grof
Doneren
Geven, schenken
Oudere, senior
Bejaarde, de oude
Moeilijk, lastig
Zwaar, niet te doen
Jacquet
Pak
Amusant
Grappig
Onwel
Ziek, niet lekker geworden
Zo spoedig mogelijk
Nu, meteen
Informeren
Vertellen
Intelligent
Slim
Volhardend
Doorzetter, drammerig
Farmaceutisch
Medicijnen, pillen
Transpireren
Zweten
Voorkeur
Graag of liever willen
Jeugdig
Jong

Als je dus met een ander goed wilt kunnen communiceren/praten dan zal je je taalgebruik wat aan moeten passen op die ander. Welke woorden gebruikt hij of zij? Welke intonatie? Praat die persoon hard of zachter.. worden er veel stiltes gebruikt om na te denken? Is het spreektempo langzaam of juist snel? En hoe haak jij daar dan op in. Wil je echt verbinding maken dan pas je je aan, aan de ander. Dat kan je bewust doen maar vaak doen mensen dit al onbewust. Met de een praat je makkelijker omdat die dichterbij jouw eigen spreektempo en manier staat dan met de ander.

vrijdag 9 januari 2015

Regeltjes, gehoorzaamheid en wreedheden

In de Psychologie Magazine las ik een stukje over uitkomst van psychologisch onderzoek op het gebied van gehoorzaamheid en regeltjes naleven. En wat blijkt? Mensen die heel strak regeltjes naleven zijn het meest in staat tot wreedheden... Brrrr... Ik moest dit even op mij in laten werken. Gelijk doemen er beelden in mijn hoofd op van concentratiekampen.. Befehl ist befehl  en zo... Ik check bij mezelf of de uitkomst klopt?

Duitsers die geïnterviewd waren na WO II gaven inderdaad aan dat ze in staat waren om de Joden de wreedheden te laten ondergaan doordat ze zich aan de regeltjes hielden. Regeltjes wat je wel en niet moest doen.

Marshall Rosenberg, de schrijver van het boek Geweldloze Communicatie, heeft het ook communicatie die het makkelijk maakt om wreedheden te rechtvaardigen en hij heeft het dan over "Ambtsprache". Oftewel een ambtelijke, afstandelijke taal gebruiken waardoor het menselijke aspect wordt weggefilterd en er meer en meer een regelcultuur ontstaat waarin wreedheden gerechtvaardigd worden om wille van de vastgesteld regels.

Dan dwaalt mijn geest af naar IS. Een wrede terreurorganisatie die behoorlijk de gemoederen op deze planeet bezig houdt met onthoofdingen en andere wreedheden. Welke regels gebruiken zij? Zij gebruiken (of moet ik zeggen: misbruiken) de regeltjes uit de Koran om hun wreedheden te rechtvaardigen net zoals de Katholieke kerk of het Christendom dat eeuwenlang heeft gedaan met de inquisitie en de heksenvervolgingen. Brrr... ik vrees dat gehoorzaamheid inderdaad enorm kan doorslaan naar wreedheid als men blindelings regeltjes opvolgt. Ik denk dat het psychologisch onderzoek iets heel lugubers in de menselijke psyche heeft blootgelegd.

Op mildere schaal zie je dit gebeuren in de ambtenarij en de wetshandhaving. Mensen worden slachtoffer van regeltjes. Uitkeringsinstanties of andere overheidsorganen kunnen in hun regelzuchtig handelen enorm wreed worden en mensen failliet maken, ziek maken of zelfs tot wanhoop drijven. Gehoorzaamheid en uitvoering van de regels wordt dan niet meer als middel gebruikt om een samenleving goed geordend in te richten maar het naleven van regels wordt dan het doel op zich.. en dat daar slachtoffers bij vallen is niet zo relevant, lijkt het wel.. (ik denk dan aan het boetebeleid van het UWV bijvoorbeeld).

Het minst wreed zijn mensen die in staat zijn om regels op zijn tijd aan hun laars te lappen. Die het onderscheid weten te maken tussen een regel en de uitzondering op die regel die je als mens daarop kan maken. Mensen die niet redeneren als een robot of computer maar die menselijk blijven en zelf durven te blijven denken en handelen. Mensen die op durven te boxen tegen autoriteit en die kritisch durven te zijn. Psychologie Magazine besluit het artikel met de conclusie dat SP stemmers minder wreed blijken te zijn.. ik vermoed omdat ze minder gehoorzaam zijn en niet blind regeltjes willen volgen?

woensdag 7 januari 2015

De 12 stappen naar een PTSS12 stappen die leiden naar PTSS
Posttraumatisch Stress Syndroom
door Randy J. Hartman PhD

1. Acute angst situatie: paniek en angst periode
2. Depressie: zelfvertrouwen gaat naar beneden
3. Afwijzing: wantrouwen naar anderen toe
4. Boosheid: vecht of vlucht mechanisme zet in
5. Angst: PTSS vormt zich nu
6. Stress: sterke stemmingswisselingen
7. Eigenwaarde verdwijnt: gevoelens van waardeloosheid
8. Schaamte: vol van schaamtegevoel, wie weten het allemaal?
9. Schuld: schuldgevoelens, hoe verantwoordelijk ben ik?
10. Verwarring: proberen te herinneren, kan ik mijn geheugen nog vertrouwen?
11. Pijn: emotionele, fysieke en psychische pijn
12. Triggers: elke gelijkenis triggert ernstige stressreactie

Post traumatisch Stress Syndroom ontstaat door een ernstige traumatische ervaring of een serie traumatische ervaringen. Je ziet het veel bij mensen die trauma's hebben meegemaakt zoals mensen die bij hulpdiensten werken (ambulance, politie of brandweer personeel), soldaten die terug komen uit oorlogsgebieden, slachtoffers van verkrachtiging, getuigen of slachtoffers van (poging tot) moord, doodslag of zware mishandelingen of andere ernstige traumatische ervaringen die iemand ziet gebeuren of zelf mee maakt.

Kenmerk van PTSS is dat het langdurig is. Bij de acute angststoornis is de duur maximaal 4 tot 6 weken en daarna zijn de symptomen weg. PTSS kenmerkt zich door juist dat langdurige lijden wat na de angstige ervaring volgt. Mensen lijden jarenlang onder PTSS verschijnselen. Ze worden overdag geplaagd door de 12 hierboven genoemde symptomen en 's nachts hebben ze vaak last van nachtmerries.

PTSS gaat niet vanzelf over. Het wordt enkel erger. Als je lijdt onder PTSS is een goede behandeling bij een psychologisch hulpverlener gespecialiseerd in PTSS aan te raden. Zoek op erkende behandelaars die hier voor opgeleid zijn.

dinsdag 6 januari 2015

Plagen of Pesten?


Plagen of Pesten? Beiden komen geregeld voor op scholen, op de werkvloer maar ook in families of gezinsrelaties. Iemand is telkens weer het haasje. Wordt regelmatig geplaagd.. of gepest? Wat is nu het verschil? Hoe hou je het elkaar? Wanneer is het nog leuk en wanneer niet meer? Waar ligt de grens? Er zijn wel een paar kaders en grenzen aan te geven als het gaat om plagen en pesten.

Iemand plagen gaat om een grapje met iemand uit halen. Het gaat niet telkens om dezelfde persoon die hierbij de pineut is. De grapjes worden met iedereen op zijn tijd uitgehaald en er is geen sprake van structureel of systematisch plagen.

Bij het plagen is er ook geen sprake van machtsongelijkheid. Dit wil zeggen dat er geen meerdere over mindere is. Dat kan een baas zijn die zijn medewerkers door de mangel haalt, dan praat je al sneller over pesten dan bij collega's onderling. Is het echter een hele groep collega's die zich keren tegen een enkeling dan neigt het ook al sneller naar pesten. Meer over minder is dus een signaal dat het de verkeerde kant uit gaat.

Bij plagen mag je een weerwoord geven. Je mag een grapje terug ketsen of je kan het zelf ook uithalen bij die ander. Bij plagen is er een zekere mate van evenwicht. Het voor jezelf opkomen wordt niet bestraft of komt je niet duur te staan. Er is geen sprake van belachelijk maken als je jezelf verdedigt en er wordt geen (verbaal) geweld gebruikt.

En tenslotte laat plagen geen psychische schade na.. Als het voorbij is het voorbij en er kan nog om gelachen worden door iedereen. Ook het "slachtoffer" van de plagerij vindt het grappig en ziet er wel de lol van in. Bij pesten is dit anders. Iemand vindt het helemaal niet leuk (meer) en gaat er zich rot onder voelen. Gevoelens van afwijzing, verdriet, agressie of angst kunnen de kop opsteken. Het kan leiden tot nachtmerries of slaapproblemen als het langdurig is.

Plagen is onschadelijk en kan zelfs goed zijn voor de binding in een groep. Pesten is dat niet. Pesten gaat te ver, is pijnlijk en schadelijk. Gepest in een groep leidt onvermijdelijk tot schade. Schade bij personen maar ook schade in organisaties of bedrijven. Het verziekt de werksfeer, het tast het gevoel van veiligheid aan en het leidt tot ziekte, wantrouwen en incompetentie. Mensen kunnen faalangstig worden, zijn vaker ziek of raken overspannen.

Als er een pestprobleem is in de klas, binnen een familie of op de werkvloer dan is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk wordt opgepakt door professionele begeleiding te bieden aan pester(s) en gepeste(n). Beiden hebben hulp nodig om het te stoppen. Een pester pest omdat het niet goed met hem of haar gaat.. en een gepeste kan later een pester worden. Counseling is een prima middel om in te zetten tegen pesten. Mediation is mogelijk om onderliggende conflicten op te lossen. Minerva Counseling heeft beiden in huis en kan daarom prima ingezet worden binnen uw organisatie of bedrijf.


zondag 4 januari 2015

Hoe kan je je innerlijk kind helen?

Heel veel mensen zijn best wel hard voor zichzelf. Vooral mensen die vroeger door niet zulke liefhebbende of aardige ouders/verzorgers zijn opgevoed. Mensen die te maken hebben gehad met afwijzing, pijn, pesten of (geestelijke) mishandeling, neigen er naar om die schadelijke en negatieve invloeden voortdurend in zichzelf te herhalen.

Ze hebben als het ware deze negatieve zinnen, het negatieve gedrag van anderen uit hun verleden, in zichzelf geabsorbeerd en telkens komt er weer een beetje van terug in gedachten als: "ik ben een loser, zie je wel ik kan dit niet eens, ik had er niet moeten zijn, wat een dom rund ben ik nu weer, ik ben nergens geschikt voor, ik faal altijd, ik kan nooit iets goed doen, ik ben lelijk, ik ben ongeschikt, ik zou niet moeten leven, ik ben het niet waard etc.etc."

Ze hebben de bestraffende of kritische ouder van vroeger in hun denkpatronen geïntergreerd en die komt telkens weer naar boven met het negatieve commentaar van vroeger, alsof er een duiveltje op je schouder zit, die telkens weer verteld hoe stom je bent, hoe dom je doet en hoe je weer tekort schiet. Dit patroon zie je ook bij mensen die in het verleden gepest zijn. Ook zij hebben die pesters in zichzelf opgenomen en geïntergreerd. De pesters leven in de psyche door en steken de kop op als het even niet goed gaat of als er iets getriggerd wordt.

Hoe kom je er vanaf?
Dat is best wel lastig want die negatieve stemmetjes in jezelf zijn vaak heel hardnekkig. Ze laten zich niet wegsturen of verdrijven. Ze komen gewoon weer terug bij een volgende gelegenheid. Er tegen vechten helpt niet want tegen jezelf vechten kost je alleen maar een hoop energie en is zoiets als tegen de stroom in zwemmen. Erg vermoeiend.. weinig resultaat.

Wat je wel kan doen is eens een andere stem in jezelf op te roepen. De stem van je volwassen zelf, die je nu bent. Wie weet ben je wel moeder.. een liefhebbende moeder van je kind(eren). Als je in staat bent gebleken om die liefhebbende ouder te ontwikkelen dan kan je deze ook inzetten voor jouw innerlijke kind. Laat die liefhebbende ouder in jezelf eens naar voren komen. Visualiseer haar/hem, laat haar/hem zich ontfermen over het kwetsbare kind in jou.. Wees eens lief voor jezelf zoals je dat zou zijn voor een klein kindje.. Je bent immers nog steeds een kwetsbaar mens...

Lukt het niet alleen? Wil je graag begeleiding of hulp bij het herstellen van de pijn van vroeger? Neem dan contact op met mij via minervacounseling@gmail.com. Dan kijken we samen naar waar je mee zit en hoe je hier in kan helen.

zaterdag 3 januari 2015

De dopamine dreun en waarom "The Secret" pijnlijk is

Mooi stukje in Psychologie Magazine. Ik lees over het artikel "Pas op voor teleurstellingen". Toevallig ook een actueel onderwerp laatst in de Psychologie groep van Facebook.  Teleurstellingen zijn soms het negatieve gevolg van (hooggespannen) verwachtingen.

Verwachtingen sturen ons leven, zegt het artikel. Doordat we dingen voor onszelf wensen, doordat we iets willen bereiken, scheppen we verwachtingen. Zonder verwachting leven wordt erg moeilijk omdat je dan nergens meer aan hoeft te beginnen. Geen relatie meer, geen opleiding, geen sollicitatie of carrière. Het hebben van verwachtingen is een drijfveer, een motivatie factor voor ons als mens. De geestelijke energie die een verwachting ons schenkt, maakt dat we geactiveerd worden. Dat we tot actie over gaan. Dat we iets voor elkaar willen krijgen.

Positieve verwachtingen hebben is een motivatiefactor omdat het het dopamineniveau in ons brein verhoogt. Dopamine is een stofje (een neurotransmitter) die er voor zorgt dat we ons beter voelen. Ons een voorstelling maken van iets leuks wat we voor elkaar krijgen zoals b.v. een nieuwe baan of gezinsuitbreiding, geeft ons een dopamine boost. Het fantaseren over leuke dingen die ons ten deel vallen zoals het winnen van een groot geldbedrag via een loterij en wat we daarmee kunnen doen, dat geeft ons een lekker gevoel.

Helaas zit er ook aan deze medaille een keerzijde. De dopamine dreun, heb ik het maar even voor het gemak genoemd. De dopamine dreun die krijg je als je te hoge verwachtingen koestert die niet uitkomen. Hoge verwachtingen die niet uitkomen veroorzaken namelijk een sterke dopamine afname in je brein. En als dat stofje minder wordt in je brein dan ga je je rot voelen. Het rot voelen is vergelijkbaar met fysieke pijn ervaren. Te lang in een rij staan omdat je de verkeerde kassa hebt gekozen kan dit al veroorzaken, evenals een afwijzing voor een sollicitatie waarin jij toch echt al helemaal jezelf zag zitten als meest geschikte kandidaat.

Dat brengt mij op de The Secret. Een hype die enige jaren geleden zijn hoogtepunt beleefde als zijnde de nieuwe tovertruc om alles in je leven te krijgen wat je hartje maar begeerde. Een sterke visualisatie van het te verwachten succes, bakken met geld die binnen stromen, een ongekend hoog bedrag op je bankrekening en een kast van een huis aan de bosrand.. je hoefde het maar voor ogen te zien en te houden en het zou als vanzelf op je af komen via The law of attraction.

Hoog gespannen verwachtingen werden gewekt bij mensen die eindelijk succesvol zouden zijn zonder veel moeite te hoeven doen. En zoals zo vaak geldt: als het te mooi om waar te zijn klinkt, dan is het dat doorgaans ook... Mij is het niet gelukt in ieder geval en ik vraag me af bij wie wel...

The Secret is eigenlijk iemand torenhoge verwachtingen laten krijgen. Met als gevolg de dopamine dreun.. ze komen niet uit. Die droombaan is er niet ook al had je 'm nog zo verschrikkelijk vaak gedroomd. Dat grote huis en die leuke sportwagen staan nog steeds niet voor de deur. Dopaminegebrek dreunt door in je brein als het steeds meer afneemt door de teleurstelling. Het feit dat je het allemaal niet waar gemaakt hebt maakt dat je een makkelijke prooi bent voor cynisme. Voor teleurstelling, het gevoel een mislukkeling te zijn.. een loser.. iemand die het niet gemaakt heeft..

Geen wonder dat depressies steeds meer voorkomen...burn-outs zich vermenigvuldigen met het jaar. De torenhoge verwachtingen die op ons worden geprojecteerd door onszelf en anderen, zijn gedoemd tot mislukking.  En dat geeft uiteindelijk een rotgevoel.. keer op keer weer.. Het wordt tijd om onze verwachtingen bij te stellen naar de realiteit van het nu. Wat is haalbaar, realistisch en hoe zou je dat voor elkaar kunnen krijgen? Dan gaan we terug naar de positieve dopamine boost.. die ons een klein worteltje voor houdt i.p.v. een dikke winterpeen. Een realistische en haalbare verwachting geeft genoeg dopamine om je lekker te voelen en heeft minder risico op teleurstelling wat ons een rotgevoel bezorgt.

Boeddha had een punt met dat lijden veroorzaakt wordt door het ego en alles wat we willen hebben en bereiken. Dat lijden gekoppeld zit aan hechting. Gehecht zijn aan de wereld en dat wat we willen bezitten en de status die daarbij hoort. Hoe meer hechting daaraan, hoe groter ons lijden. Als we onze verwachtingen wat bijstellen en meer in het nu leven, nemen we daarmee gelijk een deel van ons lijden weg.

vrijdag 2 januari 2015

Hoe maak ik mijn goede voornemens waar?

Vertwijfeld vragen we ons af hoe het toch komt dat goede voornemens zo vaak na een paar dagen of weken alweer weggezakt zijn in het moeras van slechte gewoonten...

Het plaatje hier naast illustreert op een wrange en humorvolle manier hoe het ons vaak vergaat met goede voornemens. We nemen ons iets voor. We willen ergens mee stoppen of juist iets meer gaan doen. We willen iets veranderen aan ons gedrag en onze manier van leven. Toch lukt dat vaker niet dan wel..

Een voornemen is helaas nog onvoldoende. Een voornemen is wat het zet.. een voornemen. Iets jezelf voornemen is enkel nog een vage uitdrukking van wat je graag wilt verbeteren of veranderen. Het is helemaal niet concreet genoeg.

Als je wilt afvallen.. prima idee! Hoe ga je dat realiseren? Hoe wil je dat gaan doen? Wat heb je daar voor geregeld? Welke gedragsveranderingen heb je voor jezelf in kaart gebracht die nodig zijn om daadwerkelijk af te gaan vallen? Hoe ga je dat doen?

Een voornemen is een voornemen.. het is iets psychisch. Het heeft nog geen vorm gekregen in de realiteit. Het bestaat alleen in jouw hoofd. Om het succesvol te maken is een voornemen zoals een kompas is voor een schip. Het geeft richting... maar er is meer voor nodig om de bestemming te bereiken.

Als het je niet lukt om je goede voornemens tot werkelijkheid te maken, overweeg dan eens een coach. Iemand die jou helpt om dat voornemen om te zetten in een daadwerkelijke verandering. Die samen met jou kijkt naar wat er dan voor jou nodig is, wat je moeilijk vindt en hoe je dat kan overwinnen. Een coach kan jou helpen op je weg naar succes. Waar wacht je nog op?

Neem contact op met Minerva Counseling voor Mental health coaching of voor Lifecoaching.. of voor coaching als het gaat om gewichtsverlies of een betere relatie te krijgen met je collega's of je baas... Mail je coachingsvraag naar minervacounseling@gmail.com!

donderdag 1 januari 2015

Counseling.. ik ben hier om naar jou te luisteren
Ik ben hier om naar je te luisteren
Niet om wonderen te verrichten
Maar om je te helpen ontdekken wat je voelt...
Niet om je gevoelens te laten verdwijnen.

Ik ben hier om naar je te luisteren
Om met jou de stappen te bespreken
Die jij wilt zetten op jouw weg naar verandering
Niet om je te vertellen waar naar toe

Ik ben hier om naar je te luisteren
Niet om je te redden zodat je kwetsbaar blijft
Maar om je te leren en te  herinneren
Hoe sterk je zelf werkelijk bent... van binnen

Ik ben hier om naar je te luisteren...
Niet boven jou of bepalend voor jou
Maar naast jou.. met empathie en zonder oordeel
En vol met support .. voor de verandering

Gelukkig Nieuwjaar!