zaterdag 15 november 2014

Chapeau voor Maya

Op 6 november 2014 ben ik naar het CHE festival geweest georganiseerd door GGZ Breburg. Ik was hier op uitnodiging van Maya die mij in leerjaar 2 heeft geholpen door proefcliënte te willen zijn met de counselingsmethodiek. Ze heeft naast counseling bij mij ook parallel daaraan hulp en begeleiding via de GGZ gehad.

Maya heeft meegewerkt aan het boek “Chapeau” waarin allerlei ervaringsverhalen staan van mensen die bij GGZ Breburg in behandeling zijn geweest en die nu op zijn opgeleid als ervaringsdeskundige.

Maya vertelt in het boek haar verhaal wat ze heeft meegemaakt en hoe ze haar weg naar herstel heeft gevonden. Ze schrijft in het boek ook dat ze is doorgegaan met een lange lijst van doelen stellen (zoals we dat in de counseling ook gedaan hadden door drie doelen uit te werken) en dat ze die doelen één voor één is gaan nastreven door er actief aan te werken (opleiding volgen, solliciteren voor een baan, ervaringsdeskundige worden, vrijwilligerswerk gaan doen om netwerk op te bouwen).

Inmiddels heeft ze een groot aantal doelen weten te verwerkelijken en heeft ze haar opleiding als ervaringsdeskundige met goed gevolg afgesloten en heeft ze een betaalde baan bij GGZ Oost Brabant als ervaringsdeskundige.

Maya was een van de drie mensen die op deze middag haar verhaal deed voor het publiek en hiermee de boekpremière  samen met andere ervaringsdeskundigen succesvol en met humor wist te brengen. Hierna zijn de eerste exemplaren van “Chapeau” door haar en haar collega's uitgereikt aan de aanwezigen. Ik heb er ook eentje gehad en Maya heeft deze persoonlijk voor mij gesigneerd waar ik natuurlijk super trots op ben.

Ik heb de informatiemarkt bezocht waar diverse organisaties waren met informatie over herstel en ervaringsdeskundigheid gerelateerde onderwerpen. Zij werken samen met elkaar om cliënten zo optimaal mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Ik vond het mooi om te zien hoeveel aandacht en inspanning er is om mensen met een psychische aandoening op een positieve manier te “empoweren” door te kijken naar wat WEL goed gaat, wat versterkt kan worden, waar de grenzen zijn en hoe je daar als cliënt beter mee om kan gaan. Dat cliënten benaderd worden vanuit hun eigen kracht en kunnen. Ik zag ook dat hier veel gebruik wordt gemaakt van de positieve psychologie naar wat helpend is, wat nodig is en dat er meer individuele aandacht en maatwerk is voor de cliënt.

Het was voor mij goed om te merken dat ik als counselor had kunnen bijdragen aan een stukje herstel bij Maya, en dat ik haar met de counselingsmethodiek handvatten heb kunnen geven waardoor zij haar herstel om kon zetten naar ervaringsdeskundigheid. Dat zij het nu uit kan dragen naar anderen die nog in dat proces zitten, hoe zij het beleefd heeft, gedaan heeft en wat voor haar heeft geholpen. Dit blog is met goedkeuring van haar geschreven en gepubliceerd. Way to go Maya!Geen opmerkingen: