woensdag 10 september 2014

Zelfmoord preventie dag

Als mensen aangeven dat ze zelfmoord willen plegen dan is dat een uiting van wanhoop. Een uiting van geen moed meer hebben om door te gaan. Het als een niet aflatende strijd voelen tegen somberheid, verdriet of angst voor de toekomst. Niet meer weten hoe het verder moet, geen hoop meer hebben, geen licht meer zien in de toekomst.

Elk jaar plegen in Nederland zo'n ruime 1500 mensen zelfmoord. Het klinkt wat beter om te praten over zelfdoding want zelfmoord klinkt alsof er iets strafbaars is gebeurd en zelfdoding is meer van toepassing dan een strafbaar feit plegen.

Het niet meer zien zitten is geen signaal dat men niet meer verder wilt leven maar het is een signaal dat men niet meer weet hoe het verder moet, hoe het beter kan worden. Men wilt vaak niet echt dood om het dood zijn maar dood om van de problemen verlost te worden, nare gevoelens niet meer te hoeven ervaren. De dood als het ultieme ontsnappingsmechanisme van dat wat ondraaglijk leven genoemd wordt. Het leven zelf is zo moeilijk of pijnlijk geworden dan men geen uitweg meer ziet. Men weet niet meer wat te doen om er aan te ontkomen of het te verbeteren dan door een zelfgekozen dood.

Praat met mensen die het zo moeilijk hebben. Vraag hen naar wat ze zo moeilijk vinden, wat hen zo'n pijn doet. Luister naar hen.. zonder te oordelen, zonder te adviseren of te zeggen wat ze moeten voelen, denken of doen. Hou je eigen mening of idee er buiten en geef ze de ruimte om hun wanhoop bespreekbaar te maken.. Bied een luisterend oor, je aandacht en tijd en een schouder om op uit te huilen. Een contact van mens tot mens.. gewoon er zijn voor iemand die het zo moeilijk heeft dat er geen andere uitweg meer lijkt te zijn. Het verhaal er over doen is vaak al helpend en verlichtend. Het kunnen delen van deze beladen gevoelens, maakt ze minder zwaar. Het is helpend als je er mag zijn zoals je bent.. vooral als je ook zulke moeilijke gevoelens en gedachten kan delen met iemand waar je je veilig en vertrouwd voelt.

Biedt eventueel je hulp aan om problemen aan te pakken of verwijs door naar mensen die iets voor deze persoon kunnen betekenen. Te denken valt hierbij aan huisarts, psychologische hulpverlening of behandelaar of naar de website van 113 voor gratis chatcontact.


Geen opmerkingen: