zaterdag 13 september 2014

Pesten of MobbingPesten  of “Mobbing” komt veel voor. Niet alleen bij scholen maar ook bij bedrijven, op de werkvloer. Het systematisch uitoefenen van lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld door een of meer personeelsleden t.o.v. meestal een collega die niet (meer) in staat is zichzelf te verdedigen.

Een op vier medewerkers lopen de kans om een pestslachtoffer te worden bij een loopbaan van 30 jaar. Als men langer dan zes maanden wordt gepest loopt men kans op PTSS, dit is de post traumatische stress stoornis. Je wordt dan geplaagd door nachtmerries, angsten en herbelevingen van hetgeen je gebeurd is. Gepeste mensen lopen vaak met wrok en wraakgevoelens.

Andere gevolgen van pesten op de werkvloer die voorkomen zijn:
Ontslag, ontslagname of intern ontslag,  in een verdedigende positie terechtkomen, geheel of gedeeltelijke uit beroep door ziekte, zicht op sociale zekerheid verloren,  door stigmatisering een slechte naam gekregen,  passief of provocerend gedrag, bijzonder angstig, wantrouwend, obsessief of depressief, maagklachten, darmproblemen, laag zelfbeeld en laag zelfvertrouwen, psychosociale problemen of psychiatrische problemen, verslavingen, eetstoornissen, drank, drugs of medicatie, poging of overweging van zelfdoding

Wat helpt het pestslachtoffer om zich staande te houden of beter te voelen:
Goede fysieke en psychische gezondheid, zelfvertrouwen, aanzien en sociale support
Economische onafhankelijkheid, probleemoplossend vermogen
Oriƫntatie op de maatschappij.

Welke mensen lopen het risico om gepest te worden ?
Mensen die anders zijn dan de norm, mensen die gevoeliger zijn en mensen die in andere situaties al eens een zondebok geweest zijn.

Kenmerken van pesters :
Weinig empathisch vermogen, neigen ertoe anderen te overheersen, vier keer zo grote kans op crimineel gedrag.

Pesten is slecht voor een bedrijf of organisatie. Van belang is dat er snel en doeltreffend wordt ingegrepen om pesters en gepeste(n) te stoppen. Counseling en Mediation zijn hiervoor aangewezen methodieken om er op een goede manier een eind aan te maken. Je kan voor beiden bij Minerva Counseling terecht. Ik ben opgeleid als psychosociaal counselor (HBO) en mediator (MfN)

Bron: lezing Bob van Meer


Geen opmerkingen: