dinsdag 23 september 2014

Hoe geef je goed feedback?

Feedback geven.. wellicht wel een van de moeilijkste dingen om te doen.

Kritiek leveren is makkelijk maar het met een goede feedback geven is de kunst van het communiceren.. Je wilt toch immers dat je boodschap overkomt en een positief verschil gaat maken? Of ben je enkel uit op de confrontatie?

De kunst van feedback geven beheerst lang niet iedereen. Onder het mom van: "ik mag toch gewoon mijn mening geven" heeft dit vaak tot gevolg dat we verzanden in ruzies, kritiek en relaties die kapot gaan. Niet zelden doen we daarbij onszelf ook pijn op de lange termijn.

Feedback geven kan een cadeautje zijn wat je elkaar geeft. Je geeft de ander een kans op verbetering. Soms is die ander het zich nauwelijks bewust wat zijn of haar gedrag doet bij jou. Als jijzelf feedback krijgt schiet dan niet in de verdediging. Luister aandachtig en kijk wat de ander probeert te zeggen of graag anders wilt.

Als je feedback geeft zijn er een aantal gouden regels om te voorkomen dat je de relatie op het spel zet bij het uiten van wat je dwars zit:

1. Speel op de bal.. niet op de persoon. Oftewel als je ergens last van hebt, of iets niet fijn vindt, praat dan over het gedrag wat je niet fijn vindt en kraak niet de persoon als mens af.

2. Hou het bij jezelf. Begin je zinnen met "ik". Vertel wat je vervelend vindt vanuit de ik-vorm, vertel wat je er bij denkt of voelt.

3. Vertel vanuit de ik-vorm ook wat je WEL graag wilt zodat de persoon beter begrijpt wat er bedoeld wordt en wat hij/zij er aan kan doen om zichzelf evt. te verbeteren.

4. Vermijd "jij" zinnen. Ze komen aanvallend en verwijtend over. Het zet de verhoudingen op scherp, de hakken in het zand en het wordt touwtrekken i.p.v. een goed gesprek voeren waarin dingen aangenamer worden.

5. Beschrijf duidelijk waar het over gaat. Maak het concreet, zodat er helderheid is waar het nu precies over gaat.

6. Vermijd termen als "altijd" of "nooit" of "niemand" etc. Deze extremiteiten zijn niet waar. Er zijn overal wel uitzonderingen voor.

7. Haal geen oude koeien uit de sloot. Wat geweest is, is verleden tijd. Hou het bij het heden of datgene wat je bespreekbaar wilt maken.

8. Veroordeel niet. Negatieve etiketjes op iemand plakken is enkel olie op het vuur gooien en kwetsend.

9. Sluit je feedback af met een open vraag aan de ontvanger zodat er een gesprek ontstaat over de inhoud. Geef de ontvanger de ruimte om te reageren.

10. Benadruk na het feedback gesprek niet alleen de verschillen. Kijk ook naar overeenkomsten, naar wat wel goed gaat. Bedank de ontvanger dat hij of zij naar je wilde luisteren.


Een voorbeeld hoe het niet moet:
Jij bent zo'n negatief persoon. Je loopt altijd te zeuren en te klagen. Iedereen heeft last van jou. Wat een naar mens ben je. Door jou schiet het voor geen meter op en het is dadelijk jouw schuld dat we niet op tijd klaar zijn. Dat was vorige jaar ook al toen je zo pietluttig zat te doen. Je bent gewoon een zeur.


Een voorbeeld wat wel werkt:
Ik vind het vervelend als je je negatief uitlaat over hetgeen we bespreken in dit project tijdens de vergaderingen. Ik heb dan het gevoel dat ik het project telkens moet verdedigen. Ik vind dat het niet opschiet en niet helpend is op deze manier. Ik zou graag willen dat je mee kijkt naar wat er wel kan i.p.v. bezwaren in te brengen waarom het niet zou gaan. Hoe zie jij dat?

Er is een verschil tussen kritiek hebben en feedback geven. Eveneens is er een verschil tussen ongezouten je mening geven en tactvol optreden. Aan jou de keus.. hoe belangrijk vind je de relatie?


Geen opmerkingen: