woensdag 3 september 2014

Complimentjes


Hoe ga jij om met complimentjes?
Veel mensen vinden het best wel moeilijk om een complimentje te ontvangen. Niet zelden kijken ze weg of naar beneden en stamelen vervolgens iets in de trant van: "nou dat valt wel mee hoor" of "het stelt niet zoveel voor" of als je iets zegt over een leuk kledingstuk: "ach het was een koopje". Alsof het compliment onmiddellijk afgewaardeerd moet worden onder een vorm van (valse?) bescheidenheid. Is dat door de Nederlandse cultuur dat we niet trots durven of kunnen zijn op wat we bereikt hebben? Dat we niet echt uitbundig blij durven te zijn met iets wat we leuk gedaan hebben?

In andere culturen vinden ze ons als Nederlanders vaak maar kil en afstandelijk. We tonen onze emoties slechts zeer spaarzaam op begrafenissen, snotteren wat zachtjes achter een zakdoek en vegen snel enigszins beschaamd onze tranen weg als we het ergens moeilijk mee hebben wat ons hard raakt. Dat is elders in de wereld wel anders. Daar wordt luidkeels gerouwd en geweeklaagd met dagenlange rouwrituelen om het verdriet uiting te geven en toe te laten. Om medeleven en steun te ontvangen van de omgeving, zodat ze zien hoe zeer het hen raakt. Hoe erg ze het vinden.

Diezelfde kille en wat afstandelijke houding hebben we ook ingeprent gekregen in onze opvoeding als het gaat om complimentjes krijgen en geven. We zijn er spaarzaam in, we uiten het niet zo uitbundig en als we er eentje krijgen dan wimpelen we het een beetje af om vooral niet te opvallend er aandacht aan te besteden dat je er zelf eigenlijk ook wel heel blij of trots op bent.

Hoe zou er beter mee om kunnen gaan?
Een complimentje krijgen is een cadeautje. Iemand spreekt zijn waardering uit over iets wat je goed gedaan hebt of dat je er leuk uit ziet of gewoon een lieve persoonlijkheid hebt. Kort gezegd komen complimenten vaak neer op: hebben, kunnen en zijn. Iets wat je hebt (leuke auto heb jij!) of wat je kan (knap gedaan hoor dat examen!) of hoe je bent (wat lief van je dat je me wou helpen!).

Om dit cadeautje aan te nemen is het voor jezelf en degene die jou het compliment geeft, leuker om er even oprecht aandacht aan te besteden. Dat doe je immers met gewone cadeautjes ook. Je zou kunnen zeggen: "goh wat fijn dat je het zo waardeert" of "wat leuk dat het je opgevallen is". Daarna kan je de gever bedanken. "Bedankt dat je dit zegt, doet me goed om te horen". Hiermee complimenteer je de gever ook gelijk en dat werkt in relaties vaak het beste. Beter dan negeren, kleiner maken dan het is of wegwuiven.. dat doe je met een verjaardagscadeautje immers ook niet?

Hoe geef je complimentjes?
Een compliment geven kan je het beste doen door duidelijk te omschrijven wat je zo waardeert aan de ander. Een welgemeend en specifiek compliment, stimuleert en motiveert de ander om de dingen goed of nog beter te gaan doen. Dit geldt voor kinderen als voor volwassenen. Een compliment werkt helend en relatie bevorderend. Een goed compliment klinkt als "wat zie je er goed uit" maar een beter compliment is: "ik vind dat je vandaag je haar zo leuk hebt zitten". Je maakt duidelijk wat je er zo leuk uit vindt zien. Het klinkt vaak ook oprechter omdat je speciale aandacht besteedt aan wat je zo leuk vindt en dit benoemt. Dat een compliment gemeend dient te zijn is vanzelfsprekend anders wordt het vleierij die als onecht zal worden opgevat. Mensen voelen dat..

Ook de toonzetting, de manier waarop je kijkt (oogcontact!) en je lichaamshouding vertellen iets over je compliment. Hoe het ontvangen zal worden, hoe het overkomt. Een leuke sketch illustreert hier hoe het tegenstrijdig is als je het met de verkeerde toon zegt..Elke relatie is gebaat bij veel complimenten. Tegenover 1 kritiekpunt horen minstens 5 tot 10 complimenten te staan wil je prettig met elkaar om blijven gaan. Het is belangrijk dat je voor jezelf eens kijkt hoe vaak jij complimentjes geeft aan je kind (vooral oudere kinderen krijgen er minder dan kleintjes) en aan je partner, collega of buurvrouw. Het is leuk om mensen te complimenteren.. en het kost je niets.

Geen opmerkingen: