zaterdag 20 september 2014

Boek: Reflecteren, de basis van Mirjam Groen

In dit boek wordt uitgelegd wat reflecteren is en hoe je dit kan toepassen.  Het reflecteren wordt toegepast door na te denken over jezelf en vanuit het “ik” gericht jezelf vragen stellen vanuit een open houding. Je onderzoekt je eigen gedrag met als doel om er iets van te leren voor de toekomst.  Je wordt je op deze manier bewust van je (on)bekwaamheden en neemt hiervoor verantwoordelijkheid i.p.v. datgene wat nog niet zo goed ging, buiten jezelf te leggen.

Reflecteren doe je in zogenoemde betekenisvolle situaties. Dat zijn situaties waarin je ergens tegen aan bent gelopen wat niet zo goed ging of waar je je niet prettig bij voelt. Dat is dan een mooie gelegenheid om op je eigen gedrag te reflecteren en je af te vragen waardoor het komt dat het niet goed ging of waardoor het komt dat het niet goed voelde.

Reflecteren doe je door hier apart tijd en rust voor te nemen. Het is een denkproces. Je gaat via je abstractievermogen boven je eigen handelen staan (dissociatief kijken naar jezelf en de situatie) en vanuit de beschouwende blik (helikopterview) kijk je naar wat er gebeurde.

Je analyseert de situatie,  je geeft aan uit welke onderdelen een situatie bestond en wat het eigen aandeel in de situatie was.  Je trekt conclusies over je eigen handelen. Het vergt moed en durf om kritisch naar jezelf te kijken en het als een lerend proces te zien waarin je “fouten” mag maken en hoe je het anders zou kunnen doen. Het kan soms confronterend zijn als je moet onderkennen dat bepaald gedrag inadequaat blijkt te zijn.

Verder vraagt reflecteren wilskracht en nieuwsgierigheid.  Je moet wel willen kijken naar je eigen tekortkomingen en willen onderzoeken wat er nou precies gebeurde. Om voldoende diepgang te krijgen blijf je jezelf vragen stellen over het eigen denken en gedrag. Daarna concretiseer je dit door dingen te benoemen en duidelijk uit te spreken zodat er uiteindelijk niets meer te raden overblijft en het helder is wat je hebt bedoeld (expliciteren).

Een vorm van reflecteren is door een sterkte/zwakte analyse te maken in een bepaalde situatie. Wat ging er goed en wat ging niet goed. Dit doe je dan zonder de "schuld" bij anderen te leggen en telkens te blijven kijken wat je zelf hebt gedaan en wat je anders had kunnen doen of waar je van geleerd hebt en wat je er van geleerd hebt en hoe je dat volgend keer anders gaat doen.

Geen opmerkingen: