zaterdag 2 augustus 2014

Angst voor wat verborgen is

De reis die we samen maken is dat we duisternis voor licht, onwetendheid voor begrip verruilen. Wat je begrijpt, jaagt je geen angst aan. Alleen duisternis en onwetendheid hebben iets angstaanjagends, waardoor je ervoor terugdeinst, nog verder het donker in. En toch kan alleen het verborgene je bang maken, niet om wat het is, maar omdat het verborgen is.
– Een cursus in wonderen

Een uitspraak die in de psychologie zeker zijn weerklank vindt. Hoewel een cursus voor wonderen wat meer op religieuze leest geschoeid is zie je er wel veel waardevolle concepten, oefeningen en bewustmaking in terug die in een gemiddeld therapeutisch traject niet zouden misstaan.

Ik hou er van om spiritualiteit te verweven met psychologie. Beiden maken een wezenlijk onderdeel uit van de menselijke psyche en in mijn beleving kan je ze niet los van elkaar zien wil je iemand als totaal mens kunnen helpen als therapeut.

Als het gaat over de quote hierboven gaat het over angst. Angst voor het niet-weten. Angst heeft doorgaans te maken met de toekomst. Je bent ergens bang voor wat nog in de toekomst verscholen ligt of je bent ergens bang voor wat zich in het verleden heeft afgespeeld en wat zich in de toekomst zou kunnen herhalen. Angst voor dat wat verborgen is .. voor het niet-weten.. onzekerheid maakt dat mensen vaak in hun hoofd gaan lijden aan angsten en paniekaanvallen.

Het gevoel van (totaal) controleverlies omdat men geen grip heeft op wat allemaal zou kunnen gebeuren maakt mensen radeloos en hulpeloos. Heel vaak spelen allerlei rampscenario's zich af in het hoofd waarover Mark Twain ooit al eens zei: "een mens lijdt het meest door het lijden wat men vreest".
Indirect zegt hij dat je niet zozeer lijdt aan wat je daadwerkelijk overkomt want dat zijn doorgaans maar kleine aantallen van nare ervaringen in vergelijking met wat je je in je hoofd haalt over wat allemaal fout zou kunnen gaan of wat zou kunnen gebeuren.

De duisternis van onwetendheid heeft iets angstaanjagends zegt de cursus in wonderen dan ook. Het jaagt je nog verder in angst en daarmee het donker in. Pas als dat waar je nou bang voor bent in het licht van het bewustzijn komt te staan dan kan je het bekijken van allerlei kanten. Je kan er over praten, het krijgt woorden of meer in beeldspraak gezegd: het krijgt handen en voeten.. het wordt een verhaal, een beeld en kan daarmee teruggebracht worden tot zijn werkelijke aard en grootte. Daarmee wordt het gelijk een stuk minder eng.

Geen opmerkingen: