woensdag 16 juli 2014

Ingehouden woede en depressie


Wanneer we onze eigen woede en agressie afwijzen of de sociale consequenties van het direct uiten van woede te pijnlijk vinden, kunnen we deze op onszelf gaan keren en depressief worden. Het kan ook zijn dat de oorspronkelijke agressie indirect een uitweg zoekt in passieve agressie. Doordat woede in onze cultuur (nog) vaak als niet-vrouwelijk wordt beschouwd, zien we dit vaak bij vrouwen gebeuren (Krahé, 2001). 


In mijn handboek Mediation vind ik deze uitspraak in het hoofdstuk over cultuurverschillen. Het ging ondermeer over schaamte en schuldgevoelens en de effecten er van in diverse culturen. Geen gemakkelijk onderwerp en wereldwijd best veel verschil.

De bovenstaande quote van Krahé vertelt iets over het uiten van woede en agressie en de gevolgen als je het niet doet. Uiten we woede en agressie niet, wijzen we het af als een deel dat niet bij ons zelf hoort, dan lopen we het risico op depressies. Depressie wordt ook wel eens gedefinieerd als "naar binnen geslagen" woede. Het onvermogen om boos te worden, te durven worden en om daar uiting aan te geven heeft dan tot gevolg dat men die negatieve energie niet kwijt kan en men zichzelf een "loser" gaat vinden.

Vrouwen hebben hier makkelijker last van dan de mannen omdat het heel onvrouwelijk gevonden wordt als een vrouw haar boosheid uit door eens flink van leer te trekken als ze het ergens niet mee eens is en haar statement wilt maken. Termen als "bitch" of "haar op je tanden hebben" klinken dan niet echt vleiend of iets waar je mee geassocieerd wilt worden als vrouw. Angst voor schaamte verhindert bij vrouwen vaker dan bij mannen, dat ze aan hun woede uiting geven met als gevolg depressieve gevoelens omdat ze de spanning en de negativiteit niet daar kunnen leggen waar het voor het gevoel thuis hoort en er geen uiting (woorden) aan gegeven wordt. De negatieve energie blijft dan als een groot gevoel van onvrede en frustratie in het onbewuste opgeslagen.

Het aantrekkelijk gevonden worden is voor veel vrouwen een reden om zich niet "onvrouwelijk" en weinig verleidelijk boos te worden. Echter een depressieve vrouw is ook weinig aantrekkelijk .. niet voor jezelf en niet in een relatie.

Wil je meer weten over het ontstaan van depressies, klik dan hier.

Geen opmerkingen: