zondag 29 juni 2014

Zelfvertrouwen

"De beste manier om zelfvertrouwen te winnen is dingen doen waar je bang voor bent of die je moeilijk vindt."
Hoe kom je aan zelfvertrouwen? Niet zelden komen cliënten bij mij die ondermeer een probleem hebben met zelfvertrouwen. Er is iets gebeurd in hun leven wat hun zelfvertrouwen een flinke knauw heeft gegeven zoals verlaten worden door iemand waar ze veel van hielden, een ontslag, een ernstige ziekte of doordat ze langzaam maar zeker steeds verder weg gleden in een diepe psychische put.

Gebrek aan zelfvertrouwen ontstaat door negatieve ervaringen. Dit kan zijn doordat je gepest bent vroeger of nog heel recent, continu te horen hebt gekregen dat je niet deugt, niet goed genoeg (meer) was, afgewezen of verlaten werd of andere verlieservaringen hebt doorgemaakt waarbij je het gevoel hebt gekregen te kort te schieten of waarin alles telkens niet lukte of fout ging.

Als je weinig zelfvertrouwen hebt dan ontwikkel je vaak angsten. Angst voor anderen (sociale angst) of angst voor het leven of om bepaalde dingen te doen die je in het verleden negatieve gevoelens hebben opgeleverd. Deze angst kan doorslaan in paniekaanvallen. Je raakt in een negatieve spiraal en je komt er niet meer uit. Telkens ben je bang om iets te ondernemen, om ergens op af te stappen, je vermijdt het of je vlucht er voor weg. De angst wordt hierdoor steeds groter en groter. De drempel om ergens nog op af te stappen of te ondernemen wordt steeds hoger.

Terugkomend op de eerste vraag: hoe kom je aan (meer) zelfvertrouwen? Is de omgekeerde versie van bovenstaande verhalen. Zelfvertrouwen is iets wat je op dient te bouwen. Door dingen te doen die je eng vindt en er dan een succesverhaal van te maken. Als iets je wel lukt bijvoorbeeld. Als je iets van je angst overwint, dan groeit je zelfvertrouwen. Door je angst heen gaan en een overwinning op jezelf behalen. Steeds meer succesjes boeken, een mooi resultaat halen, complimentjes krijgen en de voortgang zelf ook zien en ervaren.

Win en succeservaringen liggen ten grondslag aan zelfvertrouwen. Dit geldt eigenlijk voor alles in je leven. Of het nou leren lopen is, een goed sollicitatiegesprek, een rijbewijs halen of een fijne relatie opbouwen. Een mens groeit en ontwikkelt zich positief op aanmoediging, een compliment, een meelevende arm om je heen en op succeservaringen.

Geen opmerkingen: