zondag 25 mei 2014

Zelfvervullende profetie

Een van denkfouten die mensen kunnen maken is de "zelfvervullende profetie". Ze hebben een bepaald beeld of een bepaalde gedachte bij een situatie of bij iemand en doordat ze met die insteek, die gedachte de situatie in gaan of de persoon tegemoet treden, creëren ze eigenlijk zelf dat hetgeen ze al dachten, werkelijkheid gaat worden.

Een voorbeeld daarvan is dat iemand bang is om in de steek gelaten te worden. Iemand die daar bang voor is zal zich sneller vastklampen aan iemand of binnen een relatie. Hij of zij gaat een ander controleren, volgen om zijn angst om verlaten te worden te verminderen of bevestigd te zien. Vaak komt jaloezie daarbij om de hoek kijken en een soms ziekmakende manier van claimen van de partner of persoon die men vast wilt houden. De laatste krijgt het echter zo benauwd van het claimende gedrag, van de controles en de jaloezie en het zich steeds moeten verantwoorden of tegen moeten spreken van de angstige vermoedens, dat die als vanzelf de angstige persoon van zich af gaat duwen om meer ruimte te krijgen. Zo'n relatie kan voor de ander zo verstikkend werken dat die angstige persoon inderdaad in de steek gelaten gaat worden omdat er niet mee te leven valt. Hierop zegt men dan: "zie je wel, ik wist het wel.. ook jij laat mij in de steek, net als al die anderen deden... mensen zijn niet te vertrouwen".

De cirkel is rond. De profetie is uitgekomen maar hetgeen er over het hoofd gezien wordt is dat dit door de angstige persoon zelf veroorzaakt werd. Het angstige gedrag en het vooruitdenken vormen een sterke mix van gedachten die omgezet worden in gedrag wat het steeds waarschijnlijker maakt dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

Dit heeft niets met paranormaal zijn te maken en het heeft ook weinig te maken met een blik in de toekomst kunnen werpen of helderziendheid te maken. Dit heeft alles te maken met het fenomeen dat we voor een groot deel onze toekomst en ons leven zelf vorm geven. We scheppen als het ware onze wereld en de mensen om ons heen. We trekken mensen aan en stoten mensen af door onze manier van doen, onze manier van kijken, spreken.. door onze lichaamstaal. Ons denken hierin is bepalend.

Merk je nou ook dat je telkens weer in herhalende negatieve patronen leeft en weet je niet hoe je daar uit kan komen dan is het raadzaam om daar begeleiding bij te vragen om ze helder te krijgen en te kijken naar hoe ze veroorzaakt worden en wat je er aan kan doen. Hiervoor kan je bij Minerva Counseling terecht. Dit kan ook via Skype!

Geen opmerkingen: