zaterdag 17 mei 2014

Zelfregie, onafhankelijkheid en op eigen kracht vooruit!Mooie spreuk die ik uit het Engels vertaald heb: "I will tell you where to look, but I will never tell you what to see". Een spreuk die counselor en coach goed in het oog moeten houden als ze een sessie geven met een cliënt.

Als iemand wanhopig is en graag zo snel mogelijk geholpen wilt worden dan is de verleiding groot om iemand te gaan vertellen wat hij of zij allemaal moet doen. De cliënt kan ook vaak rechtstreeks vragen om tips en adviezen maar dat wordt lastig want wat voor de één werkt, werkt voor de ander vaak niet. Daarbij is het aandragen van oplossingen vanuit de coach of de counselor niet activerend voor de cliënt zelf. Die kan rustig alle voorstellen op zich af laten komen zonder zelf iets te bedenken. Daarmee wordt het zelfoplossend vermogen van de cliënt, niet gestimuleerd en worden er goede oplossingen over het hoofd gezien waar de counselor of coach geen zicht op heeft omdat deze de situatie en omgeving van de cliënt nooit helemaal kent. Een verliessituatie voor beide partijen.

Daarbij is het ook nog zo dat als de cliënt het bedenken van oplossingen, tips en adviezen overlaat aan de hulpverlener dan ontstaat er een ongelijkwaardige relatie. De cliënt stelt zich afhankelijk en onderdanig op t.o.v. de hulpverlener die alle macht naar zich toe geschoven krijgt. De cliënt verschuift zijn verantwoordelijkheid en zelfregie naar de hulpverlener en kan indien die niet in staat blijkt de juiste tips, adviezen of oplossingen te bedenken vervolgens de schuld toegeschoven krijgen van het niet lukken van de therapie. Wederom een verliessituatie.

Hoe moet het dan wel?
Zoals de quote hierboven aan geeft. De coach of counselor dient langs de valkuilen van helper en redder te stappen.  Durven "nee" te zeggen en grenzen te stellen aan zichzelf en dat wat aangeboden wordt of wat men kan betekenen voor een ander. De cliënt is er beter bij geholpen als deze zelf na gaat denken over wat hij of zij graag wilt veranderen en hoe dat er uit moet gaan zien. Hoe dit resultaat bereikt kan worden en wat daar voor nodig is vanuit de eigen omgeving en situatie van de cliënt.  De juiste vragen stellen.. met warmte en compassie.

Vertel waar gekeken, gezocht en gevonden kan worden maar vertel niet wat ze zou moeten zien. Dat kan voor een ieder namelijk zomaar heel verschillend zijn.. we zijn immers allemaal unieke mensen..

Geen opmerkingen: