maandag 19 mei 2014

De functie van emotiesWe verdelen emoties in twee soorten, nl. negatieve en positieve emoties. We verstaan onder positieve emoties alle emoties die in relatie staan met liefde en vreugde (denk aan blijdschap, trots, opwinding, lust, compassie etc.). Onder negatieve emoties verstaan we alles wat onder angst, woede en verdriet valt (denk aan verdriet, machteloosheid, schaamte, schuld, afwijzing, jaloezie, minachting etc.).

Emoties dienen er voor om ons ego te beschermen en te versterken. Ze hebben een functie voor onze psyche, ons zelfbeeld en de manier waarop we in de wereld staan. Ze laten ook iets van ons zien, wie we zijn en hoe we reageren op bepaalde gebeurtenissen. Het negeren, vermijden of onderdrukken van emoties leidt doorgaans tot psychische ziekten. Het is niet gezond voor je om emoties niet te willen voelen of te ondergaan. Het leidt tot lichamelijke klachten die niet altijd meer tot de niet gevoelde emotie kan worden herleid. Dat maakt een genezings- en herstelproces enkel moeilijker. De emoties zullen eerst geuit moeten worden om de energie en de pijn die er achter zit, vrij te maken.

Functie van negatieve emoties
De functie van een emotie als "angst" beschermt ons tegen gevaar. We lopen weg bij een wild beest wat op ons afkomt en we gaan niet zonder parachute uit een vliegtuig springen. De emotie boosheid activeert ons. Deze emotie helpt ons om onze grenzen te stellen, aan te geven wanneer die overschreden worden en er voor te zorgen dat een ander daar rekening mee gaat houden bijvoorbeeld. Schuld helpt ons de juiste dingen te doen, het is onze gewetensfunctie. Mensen zonder schuldgevoel kunnen anderen de meest vreselijke dingen aan doen zonder daar last van te hebben. Dat is echter niet goed voor de mensheid. Schaamte zorgt er voor dat we ons aanpassen aan anderen, dat we in een groep passen en maakt dat we streven naar hogere doelen om te voorkomen dat we ons schamen. Verdriet als laatste is een emotie die zorgt dat we stil gaan staan bij wat ons pijn doet. Dat we het gaan verwerken, dat we er uiting aan geven en rust nemen voor herstel.

Ik heb hierboven de negatief gewaardeerde emoties wat verder toegelicht. Juist omdat die vaak enkel als negatief worden gezien of iets waarvan men last heeft en het liefst zo snel mogelijk van af wilt, als was het iets onwenselijks. Dit er "vanaf" willen gaat niet lukken omdat ze ook een beschermingsmechanisme hebben, ze willen je iets vertellen en ze horen net zo goed bij jou als elke andere emotie of gevoel. Zou je ze niet hebben dan zou je jezelf binnen de kortste keren voorbij hollen, uitputten of iets ernstigs aan doen.

Heb je erg veel last van je emoties en gevoelens, voel je je er regelmatig door overspoeld of weet je niet hoe je er mee om kan gaan dan kan je daarvoor counseling aanvragen om te kijken wat er aan de hand is, waar al deze emoties en gevoelens vandaan komen en hoe je ze beter zou kunnen hanteren. Kijk op de website van Minerva Counseling en maak vrijblijvend een afspraak.

Geen opmerkingen: