vrijdag 25 april 2014

Mediation

Mijn mediation training zit er alweer bijna op. Nog een paar cursusdagen waarin we met NLP aan de slag gaan en nog meer rollenspelen gaan doen als examenvoorbereiding voor het overigens niet-verplichte accreditatie examen van het NMI/MfN register.

De theorie is echter klaar. Alles is behandeld, besproken en zit nog niet helemaal stevig tussen de oren. Ik moet nog wat boeken lezen en goed leren want ik wil wel mijn examens gaan doen en kijken of ik een officiële MfN accreditatie kan behalen.

Niet dat het nodig is maar het is wel handig als je die hebt voor inschrijving bij diverse beroepsverenigingen en om werkzaam te kunnen zijn binnen de Rechtbanken. Dat wil ik wel met mijn achtergrond vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik zou graag die aansluiting maken.

De website is aangepast en nu is het starten dus. Voor jullie beeldvorming hier in het kort wat mediation is:

Mediation (is evenals Counseling) een gespreksmethodiek die is ontwikkeld in Amerika. In Nederland kennen we voornamelijk bemiddeling wat er op lijkt maar dit is niet gelijk aan mediation. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de mediator faciliterend is aan de gesprekspartijen en verder onpartijdig en onafhankelijk is. Bij faciliterende mediation is er geen sprake van bindend advies geven.

Doorgaans hebben twee partijen een conflict situatie waarbij men er zelf niet meer uitkomt. Het conflict dreigt te escaleren en/of men wilt graag een regeling treffen waardoor men op een goede manier uit elkaar kan gaan. Soms vindt men het belangrijk dat de relatie goed blijft voor de toekomst en kiest men daarom voor mediation. In mediation staan partijen niet alleen maar tegenover elkaar maar kijken vooral ook samen naar hoe het verder kan en hoe ze op een goede manier het conflict, het probleem of de scheiding kunnen oplossen.

Mediation biedt de mogelijkheid om te voorkomen dat een probleemsituatie uitmondt in een bittere strijd. Mediation helpt bij het vinden van oplossingen en houdt daarbij rekening met de wensen, verlangens en behoeften van de gesprekspartners. Het zijn uiteindelijk de gesprekspartners die gezamenlijk beslissen hoe er gehandeld gaat worden na de mediation, welke regelingen er getroffen gaan worden en de mediator legt dit vast in een convenant of vaststellingsovereenkomst. Oplossingen worden niet door de mediator bedacht maar de mediator helpt wel bij het in gesprek gaan, houdt de procesgang in de gaten en faciliteert met zijn vakkennis bij het voeren van de gesprekken.

Wil je meer weten? Kijk dan hier: Minerva Mediation

Geen opmerkingen: