zondag 13 april 2014

Een vak leefvaardigheden?!

Ik ben het helemaal eens met de hoogleraar  Hans Ormel dat er een vak leefvaardigheden op school dient te worden gegeven. Niet alleen op de basisschool maar ook doorgetrokken naar de middelbare school.

'Introduceer het vak leefvaardigheden dat alle kinderen vanaf groep één tot en met de middelbare school volgen. Dat vak moet zich richten op meer zelfcontrole aanleren, beter omgaan met frustraties, het oefenen van sociale vaardigheden. Langdurig daarmee bezig zijn, verkleint het risico op emotionele en gedragsproblemen.'

Ik heb dat nooit begrepen dat we wel heel veel tijd, energie en aandacht besteden aan rekenen, taal en aardrijkskunde maar niet aan hoe we gelukkig en prettig kunnen samenleven. Het lijkt er altijd weer op dat de maatschappij en de overheid prestaties die gaan over zakelijke dingen belangrijker vinden dan het functioneren als mens. Terwijl je zonder gezonde geest of met een gebrek aan sociale vaardigheden nog maar half zo goed kan leren en veel minder goed functioneert.

Het begint allemaal met een gezonde geest in een gezond lichaam als het even kan. De rest komt daarna. Echter de basis waarop leren en functioneren is gebouwd die krijgt niet zoveel aandacht. Mensen kunnen jarenlang ronddolen en dwalen zonder te weten wat ze mankeren, waarom het steeds mis gaat, wat ze er zelf aan kunnen doen en wie hen eventueel zou kunnen helpen.

Geen opmerkingen: