woensdag 2 april 2014

Antrozoölogie.. relatie tussen mens en dierVan 9 tot en met 14 april organiseert de psychologie-opleiding een gratis online masterclass over antrozoölogie. De leerstoel Antrozoölogie aan de Open Universiteit houdt zich vanuit de gedragswetenschappen bezig met mens-dierrelaties. Belangrijke vragen op dit terrein zijn onder meer:

Hoe komt een band tussen mens en dier tot stand?
Welke effecten heeft deze band op het welzijn van beide partijen?

Meer dan 60% van de Nederlandse gezinnen heeft één of meer huisdieren. Deze dieren hebben verschillende rollen en verschillende betekenissen binnen het gezin. In de wetenschap wordt steeds meer bekend over de gezondheidsbevorderende effecten van de mens-dierrelatie. Huisdierbezitters zijn gemiddeld gezonder en ze voelen zich beter dan mensen zonder huisdieren. Ze maken ook minder vaak gebruik van de gezondheidszorg en hun arbeidsverzuim is lager. Dat zijn belangrijke inzichten in een samenleving waarin het leveren van goede en betaalbare zorg onder druk staat.

Ook voor kwetsbare groepen in de samenleving kunnen dieren veel betekenen. De afgelopen jaren heeft in Nederland een explosieve groei plaatsgevonden van dier-ondersteunde interventies in de zorg. Denk bijvoorbeeld aan therapie met paarden of ezels, aan autismegeleidehonden, of aan dieren op zorgboerderijen. (Dementerende) ouderen, kinderen met gedragsproblemen, getraumatiseerde oorlogsveteranen en psychiatrische patiënten hebben vaak aantoonbaar baat bij deze vormen van hulpverlening. Ook worden dieren ingezet in coachingstrajecten en in het onderwijs. Al die domeinen vormen onderzoeksgebieden van de Antrozoölogie.

Een ander belangrijk aandachtspunt van de leerstoel is de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Deze twee thema’s blijken met elkaar te correleren. Onderzoek en een multidisciplinaire aanpak bieden aanknopingspunten om via de relatie mens-dier preventief en curatief op te treden bij geweldssituaties in gezinnen.

In deze masterclass gaat u met de bovenstaande thema's aan de slag. U neemt onder meer kennis van actueel wetenschappelijk onderzoek en u leert hoe dieren op een zinvolle en respectvolle wijze kunnen worden ingezet in allerhande hulpsituaties. Niet ieder dier is geschikt voor iedere hulpvraag van mensen. Ook daar ligt een aandachtsgebied voor antrozoologen.

Je kan je via deze link inschrijven voor deze gratis masterclass.,

Geen opmerkingen: