maandag 31 maart 2014

Bemiddeling en hulpverlening tijdens een scheiding

Ik vind het een goed voorstel van de Ombudsman: verplichte hulpverlening tijdens een scheiding en bij voorkeur een scheiding regelen via een bemiddeling.

De ombudsman stelt verplichte therapie voor om vechtscheidingen te voorkomen want, zo stelt hij, kinderen die bij een vechtscheiding betrokken zijn, ondergaan een vorm van kindermishandeling.

''Het huidige systeem werkt escalatie in de hand en maakt eindeloos procederen mogelijk. Er is een perverse prikkel omdat advocaten per zitting betaald worden, waardoor het loont om juridische procedures te voeren, in plaats van met elkaar om de tafel te gaan.'' Aldus de ombudsman.

Scheiden is een stressvolle situatie waarin escalatie tussen beide partijen een veelvoorkomend verschijnsel is. Hiervan worden kinderen de dupe en wordt er veel schade toegebracht aan de toch al wankele relatie en mensen die erbij betrokken zijn.

Ik hoop dat dit voorstel overgenomen zal worden om familiedrama's en huiselijk geweld te voorkomen. Zeker nu relatieproblemen uit het pakket van de zorgverzekeringen gehaald zijn waardoor je er niet meer middels een vergoeding naar een psycholoog kan.

Op dit moment volg ik een opleiding in (NMI) mediation en ik zie hoe belangrijk het is dat beide partners op een goede manier met elkaar in gesprek blijven om dingen goed te regelen voor zichzelf en voor de kinderen. Alle pijn en emoties die onverwerkt blijven, vormen een hindernis in het scheidingsproces en een blokkade voor de toekomst.

Geen opmerkingen: