dinsdag 18 maart 2014

Aziatische ouderen en zelfdoding

Het gevolg is dat Aziatische senioren de zorg niet krijgen die ze nodig hebben. In het verleden kregen ze die van hun jongere familieleden, maar die wonen nu alleen, dichter bij hun werk. Ook op thuisblijvende vrouwen kunnen ze niet meer rekenen, want ook zij gaan steeds vaker werken. Aziatische overheden trachten het probleem daarom aan te pakken door sociale zorg te organiseren zoals in het Westen.

Bron: Express BE


De afkalving van de zorg baart mij zorgen. We hebben nu weliswaar een goed sociaal stelsel en de zorg in Nederland is (of was?) goed geregeld maar de toenemende bezuinigingsdruk in de zorg en het steeds minder sociaal worden van onze samenleving, kan grote gevolgen hebben voor ouderen en psychisch kwetsbare mensen. Wat staat ons te wachten?

Een Belgische psychiater waarschuwde Nederland laatst al: we zijn jaloers op de geweldig goede zorgverlening en hoe het in Nederland is geregeld. Daar kan altijd meer, heeft men meer mogelijkheden. Echter nu ziet men een kentering. Nederland verliest één van haar parels...

De macht van de zorgverzekeringen (je weet wel, dat zijn die bedrijven die ons de woekerpolissen hebben verkocht) grijpt als een donker kwaad om ons heen omwille van de winst die zij efficiëncy noemen. De zorgverzekeringen kalven en knabbelen steeds meer weg van hun eerst zo goed verzorgde pakketten. Alternatieve zorg wordt er steeds meer uitgehaald of je mag zelf torenhoge eigen bijdragen gaan mee betalen als de reguliere keuze van de zorgverzekering je niet aan staat.

Psychologen, logopedisten, fysiotherapeuten worden uitgeknepen als citroenen om tegen spotprijzen, prijsafspraken te maken met deze zorgverkwanselaars omwille van de "betaalbare zorg". Steeds meer specialisten gooien het bijltje er bij neer, ze verdienen er steeds minder mee en kunnen de enorme administratieve lasten die deze nieuwe regelingen met zich mee brengen er niet bij hebben willen ze hun vak nog goed kunnen uitvoeren en er van te kunnen leven. Administratie tijd is ook geld immers en elke keer als je die hele administratieve rompslomp moet doen, verplicht nummer, dan kan je geen cliënten of patiënten behandelen.

Verder hebben de zorgverzekeringen nog een ijzer in het vuur gegooid. Alles wat niet "evidence based" zal niet meer vergoed worden. Daar gaat onze experimentele vrijheid om met nieuwe methodieken, nieuwe werkwijzen of innovatieve zorgverlening aan de gang te gaan. Zolang er nog geen peperduur dubbelblind onderzoek is gedaan, waarbij 1 onderzoek gelijk staat aan geen onderzoek, wordt er niets vergoed en mag je het uit eigen zak betalen meneer of mevrouw de cliënt. Jammer voor alle mensen met ADHD of autisme of andere problemen.. niet evidence based.. geen vergoeding.

Nederland is haar parels aan het verkwanselen voor winst en "efficiëncy". Maatwerk wordt steeds meer gestandariseerd omwille van de eenvoud en kosten besparing. Als je buiten de norm valt, doe je niet meer mee of kost het je flink geld ondanks dat je voor ziektekosten verzekerd bent. En bij de overheid hoef je verder ook niet aan te kloppen want die hebben inmiddels ook een groot deel van de zorg weg bezuinigd, er kan steeds minder en er is steeds minder geld voor wat nog wel kan.

Geen opmerkingen: