vrijdag 28 maart 2014

Als kind een ouder verliezen..verlaat verdriet

Als je als kind een ouder verliest heeft dit gevolgen voor je volwassen leven. Niet iedereen is zich daarvan bewust.

Marjolein van de Meer verloor haar vader toen ze één jaar was. Haar moeder hertrouwde: Marjolein en haar broer en zus kregen een nieuwe ‘vader’ en nieuwe ‘broers en zussen’. Het leven van dit nieuwe gezin ging ‘gewoon’ verder. Gerouwd werd er niet.

Ouder geworden besefte Marjolein dat er iets niet klopte. Alleen was niet duidelijk wat: ‘Ik voelde een bepaalde eenzaamheid en kon moeilijk met gevoelens omgaan.’ Er begon een innerlijke worsteling, de eerste stap in een verlaat rouwproces. Ik wilde zien en gezien worden, horen en gehoord worden. Het bracht mij uiteindelijk bij de stichting Verlaat Verdriet. Daar bleek de oorzaak van mijn problemen de dood van mijn vader. ‘ Ik leerde opnieuw de ervaring van het verlies en het gemis aan te gaan.’

Iedereen ervaart het verlies van een ouder op jonge leeftijd anders. Sommigen ervaren problemen die zelfs hun weerslag op hun kinderen hebben. Anderen hebben vrijwel nergens last van. Kenmerken van mensen die vroeg een ouder verloren hebben zijn:

- Door jezelf en door anderen ervaren worden als iemand zonder gevoelens
- Je buitengesloten voelen
- Controle willen houden
- Bang om in de steek gelaten te worden
- Geen vertrouwen in de toekomst hebben
- Vooral voor anderen zorgen

Misschien herken je dit bij jezelf of bij anderen?

Op 15 april organiseert de Stichting Verlaat Verdriet  een open informatieavond in de Wingerd, De Bongerd 4 in Doetinchem. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De bijeenkomst is van 20:00 - 22:00 uur. Belangstellenden graag aanmelden via marjoleinvandermeer@upcmail.nl / 06 - 41 41 75 33

Geen opmerkingen: