vrijdag 30 augustus 2013

Raar?Ieder redeneert vanuit zijn of haar referentiekader. We delen informatie die via onze zintuigen binnenkomt al snel grof in en plakken er etiketjes op als zijnde: die is aardig, dat is leuk, dat stinkt, die is geschikt, dat is raar etc. Dit noemen ze waarde oordelen. We beoordelen binnengekomen indrukken en ervaringen en daar vinden we vervolgens wat van.

Dat ergens iets van vinden gebeurt door ons denk en redeneervermogen. We vinden ergens ook iets van door onze gevoelens. We putten uit ons verleden alvorens we 'ergens iets van vinden'. Herkennen we het? Spreekt het ons aan of stoot het ons af?

We zijn overgeleverd aan ons denken. Onze gedachten ergens over zijn soms onwillekeurig en kunnen zich in een flits van een seconde vormen. Soms duurt het wat langer voordat we ons een mening hebben gevormd en onderzoeken we het door ons zelf eerst nader te informeren.

Kom jij snel tot een oordeel over iemand of over iets of ben je voorzichtig en hou je rekening met het feit dat niets is wat het lijkt en iets of iemand doorgaans meerdere kanten heeft?

Geen opmerkingen: