maandag 10 juni 2013

Wat je beter niet kan zeggen tegen een depressief iemand


Op de Health Central website vond ik een verhelderende presentatie over wat je beter niet kan zeggen tegen iemand met een depressie. Sommige dingen liggen voor de hand, andere dingen zijn uitspraken die ik zelf wel eens gezegd heb tegen anderen in het verleden, vaak om een ander een hart onder de riem te steken. Helaas is het zo dat zulke uitspraken, hoe goed bedoeld ook, averechts werken. Vandaar dat ik de tips ter harte ga nemen. Ik heb ze daarom vertaald en publiceer ze hier voor een ieder die dat ook graag doet.

1. "Ik weet hoe je je voelt"
Degene die dit hoort zal zeer waarschijnlijk denken: "hoe kan jij nou weten hoe ik me nu werkelijk voel?" Immers maak jij op dat moment niet mee wat die persoon mee maakt en je kan niet in zijn of haar hoofd kijken en het mee ervaren. Beter is het om te zeggen: "wat rot voor je dat je je zo voelt, ik ben er voor je als je er over wilt praten".

2. "Ga sporten"
Ondanks dat bewegen en sporten zeker bij draagt aan het herstel van een depressie, is het niet dé oplossing. Als dat wel zo was dan waren alle depressieve mensen fanatiek aan het sporten en gelijk genezen. Dan konden we alle antidepressiva meteen afschaffen. Helaas werkt het zo niet. Je kan iemand wel uitnodigen om wat met je te gaan lopen of fietsen, zodat ze in beweging komen en wellicht hun hart kunnen luchten bij je.

3."Het zit allemaal in je hoofd"
Als je naar je depressieve vriend(in), ouder of partner luistert dan kom je soms tot de conclusie dat die persoon van alles in zijn hoofd haalt wat niet klopt of wat het juist erger maakt. Dit is onderdeel van de depressie. Ze zijn niet in staat om die gedachten en gevoelens anders te ervaren en hoort bij het ziekte beeld. Echter door te zeggen dat het enkel allemaal in hun hoofd zich zo afspeelt maakt dat ze zich alleen maar onbegrepen voelen en je niet meer in vertrouwen willen nemen om dingen met je te delen.

4. "Neem een andere baan"
Het kan best zo zijn dat de depressie veroorzaakt wordt door situaties op het werk. Even een andere baan nemen is vaak niet zo eenvoudig. Mensen zijn vaak afhankelijk van hun inkomen, van bepaalde zekerheden die de baan biedt (werktijden, arbeidsvoorwaarden, vast dienstverband) en ander passend werk zoeken is soms moeilijk en langdurig. Het is beter om te kijken wat er gedaan kan worden om de huidige situatie te verbeteren of wat er veranderd kan worden om het meer dragelijk te maken.

5. "Denk positief"
Deze opmerking werkt als iemand eens een keer chagrijnig is of een teleurstelling te verwerken heeft gekregen maar bij depressieve mensen werkt het averechts. Dit is juist iets wat ze niet kunnen. Depressie kenmerkt zich door veel negatieve gedachten, over zichzelf, over situaties, over anderen en over waar ze moeilijkheden mee ervaren. Even positief denken werkt zomaar niet, er ligt een psychisch probleem onder wat de depressie heeft veroorzaakt. Dat zal moeten worden onderzocht en worden aangepakt.

6. "Stop met zelfmedelijden"
Vaak komt deze opmerking nadat een poging tot troost of positief denken mislukt is. Echter deze opmerking maakt de depressie enkel erger omdat het schuldgevoelens en schaamte gevoelens kan opwekken. Deze gevoelens ondermijnen het vertrouwen van de depressieve persoon in zichzelf en een negatieve vicieuze cirkel is geboren.

7. "Ligt het aan je relatie?"
Als je vriend(in) veel klaagt over de relatie of de partner dan zou het best een onderdeel kunnen zijn van de oorzaak van de depressie. Zeker omdat een negatieve beleving van de relatie stress oproept. De depressie kan echter zelf de oorzaak zijn van de verslechterde relatie. Het is daarom beter om de persoon zelf te laten ontdekken of dat het werkelijk aan de relatie ligt of dat de verslechterde relatie een gevolg is van de depressie.

8. "Kijk naar hoe goed je het hebt"
Ondanks dat iemand met een depressie het heel goed kan hebben qua gezin, partner, bezittingen of verdere levensomstandigheden, toch kan een depressie toe slaan door angsten, trauma's, onzekerheden, fysieke ziekten of gevoelens van eenzaamheid. Deze opmerking leidt doorgaans ook weer naar schuld en schaamtegevoelens die de depressie eerder aanwakkeren dan doet afnemen.

9. "Iedereen heeft een probleem"
Het is zeker waar dat iedereen op zijn tijd problemen ervaart in zijn of haar leven, dat weet de depressieve persoon ook. Depressie kenmerkt zich echter door een gevoel van hopeloosheid, machteloosheid. Het niet kunnen oplossen van de problemen of er de energie, de kracht of de moed er niet voor hebben om ze aan te pakken.

10. "Het leven is nou eenmaal hard"
Dat weet de depressieve persoon maar al te goed. Je hoeft hem of haar daar niet aan te helpen herinneren. Het lost ook niets op, zo'n constatering. Beter is het om met iemand samen te kijken naar dingen die wat makkelijker gemaakt zouden kunnen worden, wat kan helpen om het leven iets minder hard, moeilijk of zwaar te maken. Wat heeft die persoon nodig?

Het is niet makkelijk om, om te gaan met iemand die depressief is. Voor iemand die het niet is, is het een hele opgaaf en vaak stuit het op onbegrip of machteloosheid om iemand werkelijk ter zijde te kunnen staan of te helpen. Depressie is een psychische (tijdelijke) ziekte die net als een flinke griep of een gebroken been, tijd, zorg en aandacht nodig heeft om te helen. Omdat het om een psychische ziekte gaat is het vaak moeilijker om te onderkennen dat iemand ziek is. Het is immers niet "zichtbaar" anders dat zo iemand zich uit en daarmee de depressie zichtbaar maakt. Bovenbedoelde tips en adviezen zijn bedoeld om die uiting in goede banen te leiden en de depressie niet te verergeren.

Om de depressie te behandelen is het raadzaam om counseling of andere psychologische hulp te vragen. Zowel voor de persoon zelf als voor de omgeving zal dit inzichtgevend, verlichtend en helend werken. Je kan bij Minerva Counseling terecht als je depressief bent of als je er erg mee zit dat iemand in jouw omgeving zo depressief is en je daar het moeilijk mee hebt.Geen opmerkingen: