donderdag 6 juni 2013

Koers uitzetten


Een artikel over je staande houden in onzekere tijden. Het is crisis, bezuinigingsdruk en moeilijke economische tijden. Een tijd die vraagt om flexibiliteit, inventiviteit en loslaten van oude patronen. Telkens bij een tijd van grote veranderingen vindt er een soort van filtering plaats. Mensen veranderen mee of ze blijven stil zitten, waar ze zitten en proberen enkel te behouden wat ze hebben. Sommige mensen weten van een nadeel een voordeel te maken, weten de omslag te maken, anderen hebben er meer moeite mee of geven enkel anderen de schuld van de veranderingen en zijn blind voor hun eigen aandeel en wat de verandering van hen vraagt.

De vraag is, zoals altijd in tijden van verandering en zolang als de evolutie bestaat: hoe ga je er mee om? Wat is je basishouding? Laat je het oude makkelijk los en zoek je naar nieuwe wegen, nieuwe oplossingen, andere alternatieven, boor je makkelijk nieuwe bronnen aan, denk je in oplossingen? Of hou je helemaal niet van veranderingen en bezorgt elke verandering je enkel stress, belemmeringen, obstakels en beren op de weg. Roept het weerstand, verzet of een gevoel van uitdaging en avontuur bij je op? Voel je spanningen, zie je rampen gebeuren of word je geprikkeld door de nieuwe situatie en tijden die aanbreken? Ben je blij met de verandering of zie je er huizenhoog tegen op?

Wil je iets ermee doen, het naar je hand zetten, een actieve rol in spelen en je invloed laten gelden of laat je het gebeuren, geef je anderen de schuld, houd je wanhopig vast aan een aantal zekerheden en grijp je elke gelegenheid aan om verandering tegen te houden?

Zie je wel waar het schip strandt? Of hou je liever je scheepje op koers naar een nieuwe bestemming?

Geen opmerkingen: