donderdag 2 mei 2013

Hoogsensitiviteit en de HSP


Uit onderzoek van de Radbout Universiteit van Nijmegen (Dr. A. Bosman) (Vereniging Hooggevoelig Nederland) is gebleken dat zo’n 20% van de kinderen (mensen) hoogsensitief is. Mensen die hoogsensitief zijn worden HSP genoemd (Hoog Sensitief Persoon).

Hoog sensitiviteit wordt gekenmerkt door een verhoogde prikkelgevoeligheid, het is geen stoornis. Neurologisch onderzoek heeft aangetoond dat de hersenen van een HSP anders zijn dan de hersenen van een "gewoon" mens. Met name de rechter hersenhelft is beter doorbloed en heeft meer synapsen. Ook blijkt dat de hersenmassa een andere dichtheid heeft.

Een HSP heeft een andere beleving door de verhoogde prikkelgevoeligheid. Geluiden komen harder binnen, geuren of kleuren kunnen sneller overweldigen, informatie roept veel associaties op en de pijnbeleving is groter. Deze mensen zijn gevoeliger voor stress, burn-out en zijn makkelijker psychosomatisch. Zij ervaren sneller lichamelijke klachten door hun psychische gevoeligheid. Trauma’s worden dieper aangevoeld en ze komen moeilijker los van emotionele ervaringen. Ze hebben een grote behoefte aan ruimte en een veilige basis. Kinderen met autisme spectrum stoornissen en ADHD vallen vaak onder de categorie HSP.

Bij een “overload” situatie kunnen deze mensen exploderen of imploderen. D.w.z. ze knallen erg emotioneel alles er uit of ze klappen helemaal dicht. Ze voelen zich vaak niet gehoord, niet gezien of niet begrepen.

Op sociaal gebied zijn ze erg betrokken. Ze voelen snel een sfeer of spanningen aan. Ze nemen de ondertonen in een gesprek scherp waar. Cognitief zijn het beelddenkers. Ze denken in verbindingen en vanuit een groot geheel. Ze zijn sterk associatief in hun denken. Spiritueel ervaren ze vaak een grote verbondenheid met alles om hen heen en beleven hun omgeving en anderen intenser.

Valkuilen van de HSP zijn:
Onzekerheid, angst, niet begrepen worden, onveiligheid en overprikkeling.

Kwaliteiten van de HSP zijn:
Extra potentieel, vernieuwend, verbindend, creatief en heeft een sterke signaalfunctie (de waarschuwer). Ze worden ook wel het kanariepietje in de mijn genoemd door hun verfijnde waarneming nemen ze dingen sneller waar dan anderen.

De HSP moet veel aanpassen en presteren in de huidige maatschappij. Het intensieve voelen wordt vaak afgeleerd want anderen voelen het niet zo intens en het wordt dan als overdreven of te gevoelig afgedaan. “De HSP moet niet overdrijven of gelijk overal iets achter zoeken”. Ze laten zichzelf qua gevoel dan ook vaak in de steek om te voldoen aan de norm, om binnen een groep of de omgeving te passen.

Hoogsensitiviteit is dus geen psychische ziekte, stoornis of ernstige afwijking. Het is een andere manier, intensere manier van prikkelverwerking.

Bron: Lezing Avans Hogeschool Breda d.d. 24 april 2013

Geen opmerkingen: