donderdag 16 mei 2013

Hoe ontstaat geweld en agressie?
Veel mensen vragen zich af hoe het kan dat een mensen op het ene moment zo aardig en normaal kunnen doen en het volgende moment tot gruwelijke daden in staat zijn. Wat maakt iemand  zo heftig agressief? Hoe komen bepaalde mensen plotseling tot uiterst destructieve en agressieve daden? Is geweld en agressie onvoorspelbaar? Zit er een systeem in?

Het filmpje van Dr. Gearing legt uit hoe agressie ontstaat, waar het begint en hoe het zich op bouwt. Er is hiervoor gekeken naar de werking van de psyche van geweldsdelinquenten.

1. Gedachten over dat iemand zich niet erkend of gewaardeerd voelt. Of denken dat iemand er op uit is om hen te grazen te nemen. Dit laatste noemen ze paranoïde waanideeën. Angst om iets aangedaan te worden.
2. Gevoelens van ontkenning en vernedering komen op doordat men zich onheus behandeld voelt.
3. Er komen gedachten op aan geweld tegen degene die het volgens hen veroorzaakt en er worden redenen bedacht om geweld tegen de persoon te rechtvaardigen, goed te praten. (Dit om de spanning (cognitieve dissonantie) die de gewelddadige gevoelens met zich mee brengen tot ontspanning te brengen).
4. Degene die de wraakgedachten heeft begint psychisch bewijs te verzamelen om de eigen aannames en negatieve gedachten te onderbouwen, te bekrachtigen. Deze fase noemen ze het bewijs verzamelen.
5. Alles wat de eigen negatieve gedachten ondersteunt wordt behouden, alles wat het ontkracht wordt meteen verworpen, genegeerd of verdrongen. Men filtert de informatie van de ervaringen op bruikbaar en onbruikbaar ter ondersteuning aan het "eigen gelijk".
6. Er is een focus op het eigen slachtoffer zijn van de situatie.
7. Frustratie hoopt zich zodanig op dat geweld daadwerkelijk overwogen gaat worden. Er ontstaat woede.
8. Gedachten over het "terugbetalen", wraak nemen het over en gedachten hierover geven ontspanning en een beter gevoel.
9. Er vindt een planning plaats over de uitvoering van de geweldsdaad t.b.v. wraak.
10. Er wordt zeer koel, afstandelijk en koud gehandeld om de controle te houden voordat men toeslaat.
11. Alle tijd en aandacht gaat naar het herhalen en psychisch oefenen van de geplande daad. Men is er de hele tijd mee bezig en anticipeert op de voldoening die men zal voelen als het gelukt is.
12. Er vindt afname plaats van morele overwegingen, de gewelddadige gedachten worden steeds meer als de enige juiste handelswijze gezien.

Agressie en geweld zijn negatieve denk, voel en gedragspatronen die in een neerwaartse spiraal een persoon kunnen aanzetten tot ernstige geweldsdelicten. Er zijn signalen die de omgeving kan oppikken als ze er scherp op zijn maar meestal valt het hen niet zo op of de omgeving relativeert het weg. Wil je alert zijn op komend agressief gedrag let dan op de 12 hierboven signalen die iemand tot uitdrukking kan brengen in wat gezegd, gevoeld of gedacht wordt.Geen opmerkingen: