zondag 21 april 2013

De Nederlandse Cultuur
Waar denk jij aan als je aan iets typisch Nederlands denkt?

Het is grappig om een filmpje tegen te komen over je eigen cultuur en hoe die gepresenteerd wordt aan de rest van de wereld. De Nederlandse cultuur. Bestaat die nog wel? En zo ja, wat is dat dan? Nog steeds de eeuwige molens, klompen, tulpen en kaas? Of is er meer Nederlands aan Nederland?

Cultuur is iets wat ontstaat in een gebied met een groep mensen. Het behoort tot het gebied van de sociale psychologie. De mens en zijn omgeving. Cultuur is iets wat overgedragen wordt van generatie op generatie maar ook van ruimte naar ruimte en van tijd naar tijd. En bij die overdrachten blijven dingen hetzelfde, zoals het Sinterklaas feest. De Intocht, pakjesavond, zwarte piet, de zak met cadeautjes. Maar er veranderen ook dingen in een cultuur, vaak onder invloed van tijd en door andere culturen. In Nederland verandert er ondanks de multiculturele samenleving niet zoveel in de eigen cultuur. We vieren nog steeds Koninginnedag en dat wordt Koningsdag als we een nieuwe koning hebben.

We hebben zoiets als oliebollen met oudejaarsavond en we eten in de winter boerenkool met worst of zuurkoolstamp. We steken vuurwerk af met nieuwjaar en zoenen elkaar drie keer als we goede bekenden zijn van elkaar. We maken oogcontact want dat is beleefd en we geven bij voorkeur een stevige hand want dat laat zien dat je een stevige persoonlijkheid hebt.

Andere culturen hebben andere gebruiken en dat zie je ook in Nederland. Het Christendom verflauwt in onze cultuur. Jongere generaties vinden de kerk en het geloof steeds minder belangrijk en zoeken hierin hun eigen vorm en religieus beleven. Nieuwe culturen binnen de mainstream cultuur van Nederland doen hun intrede en vormen subculturen in Nederland. Denk aan de moslims, de Turkse of Marokkaanse gemeenschappen. De Surinaamse, Indonesische en Chinese invloeden die hier in ruimte en gedurende decennia zijn overgekomen. We eten nu ook Italiaanse pasta, Foe Yong Hai en Rotti.

En zo heb je een mainstream cultuur (de Nederlandse) met allerlei subculturen die hier hun eigen tradities, gebruiken en vormen integreren. Dan heb je nog zoiets als een tegencultuur. Dat is een cultuur die niet met maar tegen de bestaande mainstream cultuur is. In Ierland had je de IRA, in Spanje de Basken en enige tijd geleden in Duitsland de Rote Armee Fractione.

Er is veel te doen over cultuur en hoe die ontstaat, hoe die zich vormt en waarom mensen het zo belangrijk vinden om hier aan vast te houden. Het heeft met onze identiteit te maken. De manier waarop we huizen bouwen, hoe we leven, welke sport we belangrijk vinden (voetbal bijvoorbeeld) en welke feesten we vieren en welke niet. Cultuur is een verhaal van mensen en best interessant om te zien hoe ze leven en hoe ze met elkaar omgaan.

Geen opmerkingen: