maandag 8 april 2013

A-sociaal gedrag


Grofheid, disrespectvol zijn, onbeschoft gedrag, a-sociaal gedrag, je ziet het regelmatig in de maatschappij en op allerlei "openbare" plaatsen van internet. Het is een vorm van stoerdoenerij, rebelleren, jezelf ergens tegen afzetten, overschreeuwen (van het tegendeel) of Bokito gedrag (agressief alfa gedrag) en in een aantal gevallen is het een onvermogen om  sociaal maatschappelijk normaal om te gaan met je medemensen die net even anders denken en doen. 

Je ziet het in de trein wanneer iemand met zijn benen op de bank tegenover hem zit en plekken bezet houdt met tassen en andere goederen. Je leest het in graffiti teksten of op wc deuren in kroegen. Je ziet het in het gebruik van grof taalgebruik en bij scheldkanonnades in achterstandswijken tussen mensen die niet in staat zijn om normaal met elkaar te communiceren als ze een meningsverschil hebben over een blaffende hond of verkeerd geplaatste boom. Mensen die moeite hebben met het zich assertief, rustig en taalkundig helder uitdrukken, grijpen nogal eens naar grofheid om statements te maken, om uiting te geven aan hun frustraties of om hun minderwaardigheidsgevoelens te compenseren door zichzelf verbaal op te blazen.

Op forums, chatboxen en bij nieuwssites met inspraakmogelijkheden op internet, wordt er lustig op los gescholden, beledigd en vernederd vaak onder het mom van: "als je er niet tegen kunt, dan is dat jouw probleem" of onder de vlag van: "ik ben gewoon eerlijk" en daarmee is dan kennelijk alles geoorloofd. Wat de zender vergeet is dat het zijn eigen onvermogen is om op een normale manier een mening te geven in een voor hem kennelijk beladen onderwerp of tegen een persoon waar hij moeite mee heeft qua afkomst, kleur of persoonlijkheidskenmerken. Het a-sociale gedrag zegt meer over de persoon zelf dan over hetgeen hij mede te delen heeft want dat is vaak zo grof dat het niet eens meer geloofwaardig is en duidelijk uiting geeft aan het eigen onvermogen.

Het grove gedrag is in onze maatschappij de laatste jaren vermeerderd naar mijn idee. Ik denk dat het komt doordat de individualiteit van de persoon, het ik-gericht zijn enorm is toegenomen. De (soms anonieme) expressie van de persoon in de social media heeft een hoogtepunt bereikt en daarmee wordt er veel gecommuniceerd wat nogal "plat" overkomt. Actie = Reactie en de sneeuwbal gaat rollen en men is soms enkel nog bezig met elkaar te overtreffen in grofheid onder het mom van het "Moet Kunnen" waarbij het lijkt te vervallen tot de oer neiging van het recht van de sterkste. De rationaliteit is dan nog ver te zoeken. 

De politiek doet daar met populistisch taalgebruik soms aan mee en zet daarmee de standaard.. of moet ik zeggen legt de lat van wat je nog "met goed fatsoen" tegen elkaar kan zeggen? Grofheid is echter geen teken van krachtig en sterk (zelf)management. Het is een teken van zwakte en onvermogen en is een slechte imitatie van werkelijke kracht en wijsheid. Iemand die sterk en krachtig is in zijn voorkomen heeft het niet nodig om zich a-sociaal te gedragen. Die straalt van nature kracht uit. Een kracht die gepaard gaat met respect voor een ander en die gepaard gaat met rust en kalmte.


Geen opmerkingen: