vrijdag 29 maart 2013

Positief resultaatSommige mensen vragen zich af waarom bij hen nou nooit eens een keer iets lukt. Dan zeggen ze: "waarom gaat het bij mij altijd fout?" Ze zien bij anderen succes en bij zichzelf missen ze dat succes. Dan vragen ze: "hoe krijg ik het voor elkaar?" En dan kan je voor "het" natuurlijk van alles invullen.

Meestal ligt het antwoord besloten in hun manier van denken en hun houding ten opzichte van hetgeen er niet lukt. Deze kan positief, negatief, gemengd of neutraal zijn. Als je doorgaans negatief ergens over denkt en er een negatieve houding over hebt dan zal de uitkomst negatief zijn. Zit je er gemengd in, dan zal dit lang niet altijd leiden tot het gewenste resultaat. Gemengd wilt zeggen dat je er dan weer eens positief dan weer eens negatief tegenover staat (ambivalent). Neutraliteit, ergens geen mening over hebben, gaat je ook niet helpen naar succes, het maakt je doelloos, willoos en niet betrokken. Succes wordt doorgaans alleen geboekt met een positieve grondhouding en positief denken.

Veel mensen denken: "ja das leuk maar ik denk heel positief hoor". En dat klopt dan ook wel. Echter wat je denkt, wordt niet altijd tot uitdrukking gebracht in hun houding en gedrag. Een voorbeeld is dat mensen allemaal vinden dat roken ongezond is, dat je respectvol dient te zijn, dat je minimaal een half uur per dag intensief dient te bewegen, beter gezond kan eten, dat je maar beter vriendelijk met je buren om kan gaan en dat iedereen gelijkwaardig is. Toch komt het dan voor dat diezelfde mensen toch roken, zich disrespectvol gedragen tegen hun partner, nauwelijks bewegen, elke dag een reep chocola of een zak chips naar binnen werken, ruzie maken met hun buurman of zich toch niet zo op hun gemak voelen met een dronken man die duidelijk zwervende is, op het station.

Denken en houding kan dus wel degelijk ernstig in conflict komen met wat we uiteindelijk doen en uitstralen. Dan is je denken positief, je houding ten opzichte van iets ook maar wat je laat zien aan gedrag heeft een negatieve uitkomst. Alles begint echter met een positieve insteek. Zonder die positieve insteek kom je er niet. Disfunctioneel gedrag, komt door disfunctioneel denken. Het startpunt ligt daar. Realistisch en reflectief naar jezelf durven kijken naar wat je doet is de volgende stap. Doe ik wel wat ik werkelijk zou moeten doen? Wat ik belangrijk vind? Waar ik achter sta? Of laat ik me uiteindelijk leiden door hele andere motieven?


Geen opmerkingen: