woensdag 20 maart 2013

Online Masterclass Psychologie van de OUDeze gratis masterclass wordt verzorgd door dr. Theo Verheggen, cultuurpsycholoog en als Universitair Hoofddocent verbonden aan de Open Universiteit. Hij is in 2005 gepromoveerd op het proefschrift Culture Alt Delete, waarin op kritische wijze de relatie tussen cultuur en individueel gedrag wordt onderzocht. Een aantal misverstanden worden in het proefschrift uit de weg geruimd en tegelijk wordt een meer valide perspectief op cultuur en gedrag naar voren geschoven.

De masterclass richt zich op docenten, mensen in de gezondheidszorg, juristen, politici, journalisten, politiemensen, beleidsmakers en andere professionals of ge├»nteresseerden die culturele verschillen in gedrag willen duiden en die oplossingen willen vinden voor culturele conflicten. Daarbij hoeft het lang niet altijd te gaan om interetnische moeilijkheden. Hardnekkige verschillen in gedrag zijn ook binnen regio's aan de orde, binnen stadswijken, en vaak zelfs binnen families. Dat de principes steeds gelijk zijn, komt in deze masterclass uitgebreid aan bod.

Geen opmerkingen: