zaterdag 23 maart 2013

Geef nooit uitleg


Ken je dat? Dat je met iemand in een verhitte discussie zit en dat het ontaard in een welles/nietes spelletje. Een tirade van woorden waar je van z'n levensdagen niet meer uit komt omdat je gesprekspartner in zijn eigen standpunt blijft volharden en niet van plan is om ook maar een duimbreed aan de ander toe te geven. 

Zelf ben ik niet vies van een pittige discussie totdat mensen verzanden in verwijten, onzinnige redenaties, slecht onderbouwde argumenten of agressief taalgebruik. Dan heb je bij mij acuut de grens bereikt. Dan is het einde oefening. Soms eindigt een relatie of vriendschap na een aantal van die slecht verlopen discussies. De communicatie is mislukt en er is geen begrip of wens tot samenwerken meer met die ander. Er is geen behoefte meer om nog langer samen verder te gaan. Het levert enkel nog frustratie of rot gevoelens op.

Inmiddels heb ik geleerd dat het weinig zin heeft om er dan nog mee door te gaan. Ik stop steeds eerder met dit soort woordspelletjes. Het heeft geen zin. Uitleg geven wordt zelden gewaardeerd, sommige mensen walsen er toch weer overheen. Het werkt niet. Zoals de quote hierboven zegt: je vrienden begrijpen je wel en zullen het niet op de spits drijven of onredelijke eisen gaan stellen en je vijanden kan je toch niet overtuigen want die hebben geen behoefte om jouw standpunt of gevoel in iets te begrijpen of tegemoet te komen. 

Beter kan je een en ander voor kennis aannemen en vervolgens je energie en tijd ergens in steken wat wel een goede relatie en vriendschap oplevert. Het heeft geen zin om te gaan trekken aan een dood paard. Soms is dat een vervelende conclusie maar het is nog altijd beter dan te blijven door modderen met iemand die toch niet serieus naar je luistert en enkel volhardt in eigen standpunten. 

Geen opmerkingen: