vrijdag 22 maart 2013

De DSM 5
De DSM wordt binnenkort weer herzien en we gaan van DSM IV naar DSM V. Psychologie en Psychiatrie zijn jonge takken van wetenschap die nog volop in ontwikkeling zijn door allerlei nieuw (gedrags)onderzoek en onderzoek via de neurobiologie. Bijna wekelijks ontdekken universiteiten nieuwe dingen aan het menselijke brein en gedrag. Hypothesen worden bevestigd of ontkracht. Het is een dynamische tak van wetenschap.

Van Freud naar Wundt naar Rogers of Egan en alles wat er tussen in zit en zo gaan we van psycho analyse naar gestalt, naar structuralisme of humanitaire psychologie. De een gaat uit van driften en verlangens die ziekten veroorzaken, de ander vermoed dat het bewustzijn puur fysiologisch gestuurd wordt door stofjes en hersencellen en weer een ander gaat enkel uit van de gezonde mens en zijn bewustzijn.

De DSM is een omstreden classificatie systeem. Bovenstaande documentaire is een kritische documentaire over de DSM classificatie en of die eigenlijk wel zo zou mogen bestaan. Aan de andere kant willen mensen die zich psychisch niet goed voelen graag weten wat ze mankeren, hoe het heet en vervolgens of het behandelbaar is en wat ze er aan kunnen doen. Welke therapie heeft het meest succes bij de gevonden afwijking? Heb ik wel een afwijking, ben ik gek of is dit normaal?

Mensen willen vaak graag een etiketje want dan kan je zeggen dat je "dat" hebt. Het is een kapstok voor het verkrijgen van medicatie, behandelmethodieken en/of om op het werk, bij een studie of waar dan ook te kunnen zeggen: ja maar ik heb "dat" en daardoor komt het zodat er rekening mee gehouden kan worden. Het blijft controversieel, de DSM. Toch is het nodig om een classificatiesysteem te hebben wil je adequaat behandeling starten.

Het blijft echter wel belangrijk dat het open minded gedaan wordt. Met het oog voor de cliënt als uniek mens. Met een kritisch oog voor wat wel of niet werkt bij die persoon.


Geen opmerkingen: