donderdag 28 maart 2013

CommunicatieCommunicatie is met elkaar ideeën of informatie uitwisselen. Het kan op veel verschillende manieren. Via een gesprek met elkaar, een toespraak van iemand tot een groot publiek, een SMSje, email of foto, via de tv, radio of het internet en nog veel meer. Communicatie is een of tweerichtingsverkeer. Een gesprek heeft doorgaans tweerichtingsverkeer tenzij je je op je donder krijgt van iemand die een hele preek houdt. Een toespraak is doorgaans eenrichtingsverkeer. Iemand vertelt iets tegen een groep. Het is niet de bedoeling dat de groep met zijn allen terug gaan praten.

Communicatie valt in een gesprek te splitsen in twee vormen. Verbaal en Non Verbale communicatie. Verbaal is de inhoud van wat je zegt. Het gesproken woord. Al het andere is non verbaal. Denk hierbij aan intonatie, aanrakingen, gebaren, spreektempo, handelingen etc.

Wat veel mensen niet weten is dat er meer non verbale communicatie plaats vindt dan verbale communicatie. HIer geldt de 7-38-55 regel. 7% Van wat we tegen elkaar zeggen gaat over de inhoud. Wat iemand zegt. 38% is de intonatie die bepaald hoe we een boodschappen interpreteren. En 55% van de boodschap die we ontvangen, interpreteren we vanuit wat we zien, de lichaamstaal. Ons beeld wat we ons vormen vanuit een gesproken boodschap bij fysieke aanwezigheid van de gesprekspartners vindt dus voor 93% plaats op basis van non verbale communicatie!

Je begrijpt wat dat doet als je dus enkel platte tekst hebt gekregen via een email of SMS. Zo'n stukje tekst is enorm vatbaar voor vervormingen bij de ontvanger. Een zinnetje als:  "dat heb je weer eens goed gedaan" is voor meerdere "uitleg" vatbaar als je dit enkel in je hoofd leest vanaf een schermpje. Het kan cynisch bedoeld zijn, het kan een compliment zijn, het kan een grapje zijn of sarcasme uitdrukken. Problematisch als je echt met elkaar van gedachte wil wisselen want de kans op "invullen" is erg groot.

Soms wordt dit wat verkleind door het gebruik van emoticons. Echter dan nog blijft het een risico want dat zijn slechts zeer beperkte uitingen van emoties of gevoelens. Wil je elkaar begrijpen dan is een "live" gesprek altijd beter.

Wil je iets oplossen of uitpraten dan moet je dat dus zeker niet per email of SMS doen. De kans dat er dan een oplossing komt is klein.

Geen opmerkingen: