maandag 18 februari 2013

Wat je zegt ben je zelfEen bekend kinderzinnetje. Wat je zegt ben je zelf en dan nog iets er achter wat minder diepzinnig klinkt. Het  kinderzinnetje bevat een diepgaande waarheid die vaak door veel mensen niet echt beseft wordt. Wat je zegt, ben je zelf.

In de sociale psychologie word je geleerd dat ieder mens zichzelf en de wereld om hem of haar heen, op een unieke wijze ervaart, interpreteert en er op reageert. Hoe iemand iets ervaart, hoe iemand iets interpreteert en hoe iemand op iets reageert, is zijn of haar unieke manier van doen. Het gedrag, het taalgebruik en het non verbaal gedrag zegt iets over iemand zelf. Nog volkomen los van de inhoud van de boodschap die een subjectieve boodschap is. Een boodschap gekleurd door eigen waarden, normen, oordelen, ervaringen en soms ook door eigen triggers, irritaties en ergernissen.

Wat je zegt ben je zelf. Het geeft je karakter weer, jouw manier van doen, jouw manier van denken. Of je sympathiek of haatdragend bent, of je empathisch of egocentrisch bent, of je in staat blijkt om iets vanuit het perspectief van de ander te kunnen zien of enkel je eigen perspectief voor ogen hebt. Wat je zegt geeft jouw mening, jouw gekleurde visie op de objectieve werkelijkheid weer. De werkelijkheid zijn de feiten. Het is zoals het is. Dat wat je zegt, dat is jouw subjectieve beleving van de werkelijkheid.

Een mens heeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. Logisch denken is niet onze sterkste kant. We denken gekleurd, met vooroordelen, generalisaties, stereotyperingen en projecties vanuit onze eigen geest. We projecteren onze mening, onze oordelen op anderen en vinden daar vervolgens iets van. We vinden iets van een ander, wat we vooral ook in ons zelf herkennen en vinden. We projecteren negatieve eigenschappen op anderen die we liever niet in ons zelf terug zien. We imiteren gedrag van een ander wat we bewonderen of ook graag willen beheersen. En we hebben last van dingen die spanning bij ons oproepen (dissonanties) die we het liefst met enig (krom) redeneren zo snel mogelijk in ons voordeel willen recht praten, dit om de spanning die iets bij ons oproept, te verminderen of weg te halen.

Uitspraken als : "ja ik heb wel ja gezegd maar nog niet wanneer" of "ik kan zeggen dat ik ziek ben en daarom niet kan komen" of "het is wel beter als ik het doe ondanks dat ik het niet zo zie zitten". Wat je zegt laat dus vooral iets zien van jezelf. Hoe jij ergens in staat, wat jij er van vindt, hoe jij er mee om gaat, wat jouw gevoel er over is en het zegt vaak vrij weinig over een ander.

Geen opmerkingen: