dinsdag 19 februari 2013

Het hiernamaals moet wel bestaan
In dit filmpje wordt uitgelegd hoe bezien vanuit de kwantumfysica de wereld zoals we die kennen, niet echt bestaat maar slechts is opgebouwd uit brokjes informatie. Brokjes informatie van waaruit wij de beleving hebben dat er sprake is van een leven, een tijdslijn met een verleden, een heden en een toekomst.

De informatie en de oneindige hoeveelheid mogelijkheden bestaan echter gelijktijdig in een eeuwig NU. We kunnen met onze hersenen echter slechts een heel beperkt deel aan. Een stukje informatie kunnen we slechts bevatten. Echter de enorme hoeveelheid informatie die werkelijk voorhanden is, is niet te bevatten voor ons mensen brein.

Het is vergelijkbaar met iemand die een hersenafwijking heeft. Iemand die een stukje van zijn hersenen mist. Die kan bepaalde dingen ook niet (meer) waarnemen, niet begrijpen, niet bevatten. Dat geldt tevens voor een gezond iemand. De hersenen van een hond of kat hebben een nog veel beperktere capaciteit dan die van de mens en voor hen is de werkelijkheid nog compacter, kleiner, minder complex dan voor onze hersenen.

Kwantumfysica zegt echter.. er is nog zoveel meer.. maar we zien het niet, we kunnen het niet waarnemen, niet bevatten, niet "pakken" psychisch. Er is wel degelijk een hiernamaals.. want er is zoveel informatie, mogelijkheden  en parallelle werkelijkheden. Je hebt er geen idee van ;)

Geen opmerkingen: